1 600 000 000 år gamla rödalger

Publicerad

Forskare vid Riksmuséet beskriver ett fynd av 1.6 miljarder år gamla rödalgsfossil från Indien. Deras artikel kan du läsa här. Fossilen är mycket välbevarade för att vara så gamla, och fyndlagrens ålder har tidigare ifrågasatts just på grund av fossilinnehållet. Man kan förmoda att andra forskare snart kommer att vilja fingranska både åldersbestämningen och om det rör sig om rödalger, eftersom det är en så viktig upptäckt. Före detta fynd, som också är det äldsta fossilet av en eukaryot organism, var rekordet en 1.2 miljarder år gammal rödalg.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor