Antioxidanter

Publicerad

Tidskriften Nature har gjort en lista på vanliga vanföreställningar. En sådan är att antioxidanter generellt är bra för hälsan. Visst behöver vi i små mängder vissa ämnen som kan kallas antioxidanter, som C-vitamin och E-vitamin. Men att antioxidanter i allmänhet och i större mängd än vad som ingår i normal kost skulle ge bättre hälsa och längre liv finns det inget belägg för. Tvärtom kan antioxidanter förvärra vissa cancerformer som malignt melanom (den farligaste formen av hudcancer) och cancer i urinblåsan. Tomater tycks liksom många andra grönsaker vara nyttiga, men i motsats till vad som hävdats det har inget att göra med att det röda färgämnet lykopen är en antioxidant. Människokroppen använder sig av oxidationsreaktioner av flera slag för att försvara sig mot bakterier och annat otyg, och dessa reaktioner kan störas av för mycket antioxidanter. Som så ofta: Lagom är bäst. Att man fortfarande propagerar för extra tillskott av antioxidanter till kosten kan misstänkas ha sin grund i kommersiella intressen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor