Premium

FRA-lagen

Publicerad

Om posten skulle ges rätt att ånga upp och läsa alla brev, är det nog många som skulle slå bakut. Men när FRA föreslås få just denna möjlighet i fallet elektronisk kommunikation är det märkligt tyst, och det är mycket troligt att riksdagen klubbar igenom en lag med denna innebörd den 18 juni.Personligen kan jag inte undgå att känna obehag. Ny teknik ger visserligen ständigt nya förutsättningarna för den mänskliga existensen. Gårdagens tabu blir morgondagens vardag på gott och på ont. Men jag är för egen del ändå inte på något sätt mogen att uppgå i en orwellsk gemenskap där alla vet allt om alla.Men kanske finns det hopp. Redan finns möjlighet att kryptera e-post på ett sådant sätt att en utomstående part inte kan ta del av den. Inte ens FRA. Detta kommer med säkerhet att bli standard inom en snar framtid. Än har inte storebror fått sista ordet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor