Annons

Här är ditt liv.

Författare: 

Publicerad

2008-01-10
När jag var postdoc vid fysikinstitutionen på University of California, San Diego (UCSD) gick jag ofta och lyssnade på föredrag vid Center for Magnetic Recording Research (CMRR) för att få höra det senaste inom t ex hårddiskutvecklingen. Jag minns särskilt en föredragshållare från IBM som beskrev deras mer exotiska framtidsprojekt som t ex "digital aura" och "personal life recorder (PLR)". Han menade att lagringskapaciteten snart skulle vara så hög att man med en PLR skulle kunna spela in hela sitt liv om man ville. Ett par kameror placerade i kläderna, t ex runt midjehöjd, skulle då lagra all aktivitet 360 grader runt personen i fråga. Mjukvara skulle sedan katalogisera och indexera händelser för enkel sökning och analys.Det verkar inte ha blivit något av med det där (än) men det är intressant att notera att vi rent tekniskt är nära. Hitachi lanserade just en 500GB hårddisk för bärbara datorer som kombinerar s.k. tunnlingmagnetoresistans i läshuvudet och lodräta magnetbitar i skivan. Om du nöjer dig med YouTube-kvalité (~300kbit/s) kan du spela in ett halvt år kontinuerlig video på en hårddisk som alltså enkelt får plats i handflatan. Om du väljer bort att spela in den tid då du sover och kanske ytterligare ett par timmar per dygn som anses för privata, ja, då räcker hårddisken i ett år (alternativt kan du komprimera bilden ett snäpp hårdare än YouTube). Eftersom hårddiskars kapacitet typiskt dubbleras på 1-2 år inträffar nu det intressanta att om du börjar spela in idag och sedan bara uppgraderar dig till senaste modell under de första 10 åren så kommer du år 2018 att dels ha spelat in allt som hänt de senaste 10 åren, dels ha plats för resten av ditt liv. Frågan är bara när du ska få tid att titta på det...
4

Kommentarer

Helt sjukt egentligen det där. Men kommer inte alla använda USB-minnen om några år?

Intressant! Jag gillar speciellt din sista rad:"Frågan är bara när du ska få tid att titta på det..."Vi är många som dokumenterar våra liv, oftast med videokameror. För att få ut något intressant ur den stora datamängd som bara en semesterresa representerar, åtgår timmar av redigeringsarbete.Det går alltså åt tid och energi till att extrahera värdefull information ur den stora datamängden som ett helt liv genererar. Som Johan antyder, krävs vesäntlig datakraft och automatiska program för att förädla datan. Inget för privatpersoner alltså!Finns det andra användningsområden för att lagra stora mängder data om personer?Visst finns det det! Både kommersionella och statliga. Många företag skulle betala dyrt för att kunna kartlägga sina kunders vanor, intressen och preferenser. Myndigheter har i alla tider visat ett (för) stort intresse av att kartlägga sina medborgare. För att nämna några kända exempel; STASI i forna Östtyskland och IB i Sverige.Just nu pågår ett skifte i västvärlden, från den demokratiskt instiftade grundlagsskyddet för den personliga integriteten och ytrrandefriheten. Från de av FN definierade mänskliga rättigheterna-mot ett kontrollsamhälle där vi måste ge upp våra fri- och rättigheter, för att samhället skall kunna "garantera" säkerhet från terror mm.1984 är redan passerat som ni säkert noterat!/Ingemar Eek

Det skulle uppskattas om föregånde anonyma hänvisning tiil Filosofiska Instutionen, kunde precisera sig något....