Industrilobby mot klimatforskning

Publicerad

[Mot bättre vetande](http://www.nytimes.com/2009/04/24/science/earth/24deny.html?_r=1) har industrin spenderat enorma belopp på att ifrågasätta klimatforskningen.

Kort efter att FN bildat den internationella klimatpanelen, IPCC, 1989 för att göra en samlad analys av klimatforskningen startades organisationen [GCC (global climate coalition)](http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Global_Climate_Coalition) av ett antal amerikanska bolag, däribland Chrysler, Exxon, Ford, General Motors, American Petroleum Institute, Shell Oil och den amerikanska handelskammaren. Företagen insåg nämligen omedelbart vart det skulle luta.

Genom rapportspridning, bidrag till politiker och marknadsföring misstänkliggjorde GCC klimatforskarnas arbete fram till dess nedläggning år 2002. GCC meddelade då att organisationen hade ”tjänat sitt syfte genom att bidra till en ny nationell inställning till global uppvärmning”. ”Bush-administrationen kommer snart att tillkännage en ny klimatpolicy … för att reducera växthusgaser”. USA ratificerade aldrig Kyotoprotokollet.

Många utomvetenskapliga intressegrupper driver propaganda i klimatdebatten just nu – både för att skynda på utsläppsminskningar och för att förhala dem. Miljöorganisationerna gör oftast ingen hemlighet av sin målsättning eller sina finansiärer. De sammanslutningar som ifrågasätter åtgärder för miljön gömmer sig däremot ofta mer försåtligt, inte sällan under förespegling att vara drivna av en önskan om objektiv vetenskap. Listan på sådana grupper kan göras lång, men här kommer i alla fall några exempel:

* [**Advancement of Sound Science Center**](http://www.sourcewatch.org/index.php?title=The_Advancement_of_Sound_Science_Coalition): En industrifinansierad lobbygrupp som hävdar att en stor del av all miljöforskning är skräp. Syns utåt bland annat genom [junkscience.com](http://junkscience.com/) och genom utdelandet av ”Sound science award”.
* [**Cato institute**](http://www.cato.org/): En [liberal ”tankesmedja”](http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Cato_Institute#Cato_and_Climate_Change) som bland annat stöds av ett antal bil- och oljeföretag.
* [**Center for the study of carbon dioxide and global change**](http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_the_Study_of_Carbon_Dioxide_and_Global_Change): Exxon mobil är en huvudfinansiär av denna organisation som syns genom det påstått vetenskaplig nyhetsbrevet [CO2 Science](http://www.co2science.org/).
* [**Competetive enterprise institute**](http://cei.org/): [Många likheter](http://en.wikipedia.org/wiki/Competitive_Enterprise_Institute#Environmental_policy) med Cato institute.
* [**Fraser institute**](http://www.fraserinstitute.org/): Också [oljepengar](http://www.sourcewatch.org/?title=Fraser_Institute#Climate_change).
* [**George C. Marshall Institute**](http://www.marshall.org/ ): Klimatskepticism [finansierad av oljepengar](http://en.wikipedia.org/wiki/George_C._Marshall_Institute#Global_warming).
* [**Heartland institute**](http://www.heartland.org/): [Oljepengar igen](http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Heartland_Institute).
* **Science and environmental policy project**: En organisation som med medel från bland annat [Exxon mobil ifrågasätter klimatforskningen](http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Science_and_Environmental_Policy_Project#Funding).

För den som inte orkar söka i de vetenskapliga databaserna är det svårt att hitta rätt i informationsdjungeln på nätet. Exempelvis hade jag för ett par år sedan kontakt med en (alldeles utmärkt) journalist på Svenska dagbladet som, intet ont anande, använde en hel del information från några av lobbygrupperna ovan. När IPCC kom med sin rapport skriven av ett par tusen forskare satte han större tilltro till ”Fraser institutes” alternativa sammanfattning av klimatvetenskapen. ”Den sammanfattningen görs av experter” stod att läsa på hans blogg – något som en sökning på de få undertecknarnas publikationer (eller snarare brist på publikationer) i en vetenskaplig databas snabbt avslöjade som ett totalt missförstånd.

Vad kännetecknar de ljusskygga lobbygrupper som ägnar sig åt att ifrågasätta klimatforskningen? Många av dem finansieras av oljeindustrin. Flera av dem ifrågasätter också andra miljö- och hälsoproblem såsom att tobaksrökning skulle vara skadligt. De flesta erkänner att våra utsläpp av växthusgaser leder till ökad uppvärmning, annars skulle de inte tas seriöst, men de hävdar att temperaturändringarna är marginella och att deras konsekvenser blir försumbara. De hänvisar gärna till forskare, men den som orkar leta upptäcker snart att dessa ofta arbetar inom helt andra områden. Citerade ”vetenskapliga” tidskrifter går inte att hitta i de etablerade databaserna. Deras sidor på nätet är ofta bättre designade än vad ett normalt universitet lyckas åstadkomma, dessutom gärna med bilder på glada barn och gröna träd…

För att få en rättvis bild av forskningen i miljöfrågor måste man ägna en hel del ansträngning åt källkritik.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor