Kemiska reaktioner i små vattendroppar

Publicerad

Sedan några år tillbaka har man upptäckt fler och fler kemiska reaktioner som förlöper annorlunda i små vattendroppar än de gör i större vattensamlingar. Förhållandena i små vattendroppar är speciella på flera sätt. Molekylerna ordnar sig på ett speciellt sätt i gränsytan mellan luft och vatten, och de kan inte röra sig hur som helst. En annan viktig omständighet är, att det i gränsytan bildas ett mycket starkt elektriskt fält.

Den speciella kemin i små vattendroppar är viktig av flera skäl. Att förstå den är nödvändigt för att helt förstå atmosfärens kemi. Att förstå den kan också vara viktigt för att förstå hur liv har uppkommit. Flera «livsviktiga» reaktioner förlöper under vissa förhållanden förvånansvärt lätt i pyttesmå vattendroppar (med tvärsnitt av ungefär en mikrometer, dvs tusendels mm). I den levande organismen krävs för dem «energivalutan» ATP, men i små vattendroppar kan sådana reaktioner ske utan ATP och utan medverkan av enzymer. Exempel är kopplingen mellan fosforsyra och sockerarter, mellan fosforsyra och sådana baser som bygger upp DNA, och sammankopplingen av aminosyror till peptider.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor