Maskfångande växter

Publicerad

Det finns många exempel på växter som fångar djur och tillgodogör sig näringen i dem.

Sådana växter lever i allmänhet på näringsfattig mark, där det är svårt för dem att tillfredsställa behovet av framför allt fosfor, som ju behövs bl.a. för informationslagring i DNA och för energiomsättning. Man känner också sedan länge till svampar som fångar rundmaskar i jorden. Nu har man funnit att också några växter i Brasilien har förmågan att fånga rundmaskar och tillgodogöra sig näringsinnehållet, i detta fall med hjälp av underjordiska blad.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor