Melatonin i växter

Publicerad

Melatonin är ett hormon, vars roll för vår egen och andra ryggradsdjurs dygnsrytm är relativt välkänd även hos allmänheten. Det är mindre känt att melatonin spelar en (annorlunda) roll även hos växter. Det reglerar syntesen av ett stort antal enzymer, och är viktigt för hanteringen av olika slags stress. I och med att en receptor för melatonin förra året identifierades i en växt, så har forskningen om dess roll kommit in i en ny fas. Men redan dessförinnan publicerades det ett par hundra artiklar per år om melatonin i växter.

När jag började studera i Lund 1954, så var bara ett växthormon, auxin, vars struktur har likheter med melatoninets, känt i Västerlandet. I Japan var också gibberellin känt sedan ett par decennier, men beskrivet bara på japanska. Nu är listan på kända växthormoner mycket lång.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor