Naturgas kanske inte så miljövänlig som man trott

Publicerad

Mätningar på ett gasfält i Colorado har gett upphov till tvivel på naturgasens miljövänlighet.

Det visade sig enligt tidskriften Nature att det uppmätta läckaget i samband med utvinningen är mycket större än vad man antagit. Naturgas som kommer ut i atmosfären har en stark växthusverkan, och en uppskattning ger vid handen att läckaget (om gasfältet på vilka mätningar gjorts är representativt) gör att nackdelarna med användning av naturgas är så stora att den inte kan anses vara miljövänligare än andra fossila bränslen. Liknande erfarenhet har man också från [Australien](http://www.energymatters.com.au/index.php?main_page=news_article&article_id=1450).

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor