Vins ”nyttighet”

Publicerad

I min e-post damp det ned ett missvisande meddelande från ”Dagens PS” med rubriken ”Ny forskning: nyttigt med vin”. Man hänvisar till en artikel av Ghosh och medarbetare. Jag är inte kompetent att uttala mig om vins eventuella nyttighet, bortsett från att jag vet att det är skadligt i stora mängder. Men det är helt klart, att den artikel det hänvisas till inte ger stöd för påståendet i rubriken.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor