Annons

Joanna Rose

Mejladress: 

Vetenskapsjournalist och redaktör på Forskning & Framsteg.

De artiklar Joanna Rose skriver och redigerar handlar om astronomi, fysik, filosofi och idéhistoria. Om det minsta och det största i universum, om vad finns och vad kan man veta, måste det finnas en orsak och vad är medvetande skalan är stor. Joanna Rose har fil lic-examen från Stockholms universitet.
Joanna Rose är i grunden fysiker och leder vid sidan av Forskning & Framsteg bland annat programmet Filosofiska rummet i riksradions P1.