Annons

Fem stora utdöenden – och nu ett sjätte

Beroende på vilken definition man använder har det inträffat 5–20 massutdöenden under de senaste 540 miljoner åren. Här är de fem största i jordens historia – samt ett sjätte, som enligt många forskare pågår just nu.

1 Ordovicium

För ungefär 440 miljoner år sedan, mellan ordovicium och silur, inträffade det näst största utdöendet vi känner till. Livet var bundet till haven, där mer än 60 procent av de ryggrads­lösa djuren försvann. Orsaken diskuteras i artikeln.

2 Devon

Under devon koloniserade växter och insekter land, och i haven levde fiskar. I slutet av perioden, för ungefär 360 miljoner år sedan, drabbades främst haven av ett stort utdöende, där 70 procent av alla arter dog ut. Orsaken är okänd.

3 Perm

Det största massutdöendet som vi känner till inträffade för ungefär 250 miljoner år sedan. Vissa forskare hävdar att 90 procent av allt liv på planeten försvann. Orsaken kan ha varit en mycket snabb och kraftig ökning av växthuseffekten.

4 Trias

För 200 miljoner år sedan dog 20 procent av de havslevande familjerna ut. Orsaken kan ha varit vulkanutbrott när superkontinenten Pangea delade sig. Av arkosaurierna överlevde bara krokodildjuren och dinosaurierna. 5. Krita

För ungefär 65 miljoner år sedan försvann hälften av jordens arter, inklusive dinosaurierna, vilket banade väg för däggdjuren – trots att en tredjedel av dessa också försvann. Orsaken anses vara nedslag av asteroider eller kometer.

6 Holocen

Många forskare menar att vi nu befinner oss i det sjätte stora massutdöendet. Däggdjur, groddjur, fåglar och reptiler försvinner minst lika fort som under tidigare massutdöenden. Den här gången är orsaken känd – människan.