Annons

Ryckig körning med gupp

Det räcker inte med låg hastighet. Utsläppen minskar först om vi kör jämnt.

Om det är möjligt att förmå bilisterna att sänka hastigheten kommer både antalet olyckor och olyckornas svårighetsgrad att minska. Men för att även avgasutsläppen ska minska krävs att bilisternas hastighet dessutom är jämn, eftersom ett ryckigt körbeteende med många accelerationer och inbromsningar leder till ökade avgasutsläpp.

Joachim Karlgren vid Tema stad & trafik på Chalmers tekniska högskola har i sitt avhandlingsarbete mätt ett stort antal fordons hastighet med laserkamera (av samma typ som polisen använder) längs gatusträckor på flera hundra meter. Gator i Stockholm, Göteborg och Uddevalla studerades före och efter att de utrustades med olika farthinder.

Joachim Karlgren har mätt hur bilarnas hastigheter ändras utmed hela de utvalda gatusträckorna. Det visar sig att man tidigare har underskattat hur ryckigt körbeteendet blir av fartgupp. Detta beror bland annat på att tidigare mätningar har utgått från att bilisterna kör snabbast mitt emellan guppen och långsammast mitt på guppen. I själva verket kör bilisterna snabbast när nästan två tredjedelar av sträckan mellan guppen har passerats och som långsammast först ett par meter efter guppet.

Resultaten visar också att bilisters medelhastighet alltid ökar mellan två gupp, oavsett avståndet mellan dem. Även där avståndet var så kort som 20 meter, ökade medelhastigheten med flera kilometer i timmen. Detta leder till slutsatsen att det är omöjligt att förmå bilister att köra med både låg och jämn hastighet enbart med hjälp av gupp. Alternativ som smalare eller krokigare väg eller elektronisk hastighetsbegränsning måste till.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

En annan samhällsbesparing som måste tas i beaktande är ökat slitage
på fordon. Alla detaljer på exempelvis en bil som påverkas av tillfälligt ökande gravitation
slits, fjädring, stötdämpare, avgassystem o.s.v. En utmärkt plats för forskning borde vara Knivsta med sina Holmenkolleliknande gupp som påstås vara konstruerade för 30km/t.
Självklart brister även uppmärksamheten hos trafikanter som stirrar efter gupp istället
för eventuella faror på sidan av vägen och jag har även märkt en ökad användning av t.ex mobiltelefoner och till och med sminkning, kanske pga den långsamma hastigheten. mvh SA