Annons

Bensin eller diesel?

Det är numera mindre skillnader mellan olika bilbränslens skadeverkningar på hälsa och miljö.

Annons
Både diesel- och bensinbilar har blivit renare under 1990-talet. Avgaserna är numera så rena att det knappast är meningsfullt att fortsätta diskutera om diesel- eller bensinbilar är bäst. Skillnaden i skadliga utsläpp beror numera främst på om en bil är gammal eller ny.

I en studie jämfördes tio nya dieselbilar med motsvarande bensinmodeller, och det visade sig att dieselbilarna i snitt släpper ut cirka 30 procent mindre mängder koldioxid och ger upphov till betydligt mindre ozon. Dieselbilarnas avgaser innehåller mycket mindre mängder kolväten, bara en sjättedel av bensinbilarnas utsläpp. Kolväten ökar risken för cancer och bidrar till att det bildas marknära ozon.

Däremot vållar dieselbilarnas avgaser andra problem. Det beror på de relativt höga utsläppen av partiklar och kväveoxider. Dessa föroreningar är fem respektive två gånger större för dieseldrivna än för bensindrivna bilar. Kväveoxider leder bl a till luftvägssjukdomar och bidrar till försurningen. Partikelutsläppen ökar risken för både luftvägssjukdomar och cancer. När det gäller cancerrisken väger det troligen mycket jämnt mellan moderna bensin- och dieselbilar.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

4

Kommentarer

Hej jag har under en längre tid undrat över hur det är med kolmonoxiden från diesel då den släpper ut mindre koldioxid. Vas händer med den saknade mängden gas eller kompenseras det med att en diesel drar mindre? Idag påstår man att diesel drar betydligt mindre än andra alternativ vilket är sant men en wwgolf från början av 90 drar ca 0.4 l mil så vad är nyheten med detta? Jag är glad för alla framsteg men tycker nog att det ska krävas mer för att det ska impa det minsta. Ha det gott folk.

Hej,
Hur skiljer sig HVO100 i förhållande till fossil diesel och bensin på frågan kväveoxider? Har HVO100 samma kväveoxidutsläpp som diesel och hur går utvecklingen av partikelfiler och annan rening av kväveoxider hos bilproducenter?

Hej!
Kväveoxider kan väl också bidra till marknära ozon när det först delas upp utav solljuset för att sedan reagera med syrgas? Borde inte det i sådana fall betyda att dieselbilar är sämre än bensinbilar?

Observera att den här läsarfrågan är från 2001. Saken är kanske helt annorlunda idag. Du kan skicka in en läsarfråga till fraga@fof.se, och har du tur tas den in i tidningen.