Annons

Barn har dåligt trafikvett

Två av tre barn i årskurs 7 tror att de ska gå på höger sida av vägen, och hälften känner inte igen några av våra vanligaste vägmärken.

Åtta hundra barn i åldern 0-19 år dödas eller skadas allvarligt i trafiken varje år i Sverige. Av dem är så många som tre av fyra över 12 år. Enligt Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, är vi världsledande när det gäller trafiksäkerhet för de minsta barnen, men har glömt de litet äldre. NTF har över hela landet genomfört en enkätundersökning bland drygt 11 000 elever i årskurs 7.

Svaret är entydigt: kunskaperna om trafik, både när det gäller regler och beteenden, är mycket små:

  • 70 procent tror att de ska gå på vägens högra sida när det saknas trottoar.
  • Endast 43 procent känner till lagen om cykellyse.
  • Mindre än hälften känner till vad våra vanligaste vägmärken betyder.
  • Bara 36 procent kan den korrekta innebörden av högerregeln.
  • Bara 20 procent har diskuterat ämnet trafiksäkerhet mer än fem gånger under hela mellanstadiet.

NTF konstaterar att barn brukar anses trafikmogna vid ungefär 12 års ålder. Då får de ofta ta sig till och från skolan på egen hand: gå, cykla eller åka kollektivt.

- Orsaken till de bristande kunskaperna är för litet information. Länge har den allmänna inställningen varit att barn inte ska vara i trafiken, och därmed behöver de inte lära sig något om vare sig beteenden eller sin närmiljö. Det måste till pengar för att hjälpa lärarna att undervisa om detta, säger Katarina Bokström, projektledare för Barn och skola vid NTF.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar