Annons

Mikroskop ser i fyra dimensioner

Med ny teknik skapas tredimensionella bilder av biologiska skeenden under flera dagar i följd.

Annons

Publicerad:

2004-10-01

På så vis kan biologer för första gången fortlöpande i mikroskop följa vad som sker under ytan i ett embryo. Fysiker vid det europeiska molekylärbiologiska laboratoriet i Heidelberg, EMBL, har nyligen visat upp ett mikroskop som möjliggör detta. Så kan upp till 2-3 millimeter stora embryon studeras medan de så gott som ostörda utvecklar sig i näringslösning.

Tekniken bygger på att endast ett tunt, tunt skikt av provet belyses för varje bild, ungefär som vid datortomografi. Tekniken kallas SPIM (Selective Plane Illumination Microscopy).

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.