Annons

Återkoppling: Ekologisk odling motarbetas

Det är säkert sant att man med handelsgödsel kan gödsla effektivare och med mindre läckage.

Annons

Men författarna bortser från att många jordar för sin bördighet är beroende av tillförsel av mullämnen, vilket sker genom organisk gödsel och gröngödsling.

Författarna förbigår hur vi kan säkerställa ett långsiktigt produktivt jordbruk även när den fossila energin och lättillgängliga näringsämnen, främst fosfat, blivit bristvaror. Förslaget om kemisk utvinning av närsalter från rötrester torde kräva betydande insatser av energi, vilket minskar energivinsten i produktionen av biogas. Bränns rötresterna medför det en kväveförlust som måste kompenseras med energislukande framställning av kvävegödselmedel.

Författarnas avståndstagande från ekologisk odling speglar tyvärr en utbredd, dogmatisk uppfattning inom Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning om ekologiskt lantbruk motarbetas. SLU talar i stället om "uthålligt lantbruk", som har en diffusare innebörd.

Ekologisk odling gynnar varken miljön eller konsumenterna

Det finns en djupt rotad föreställning om att det naturenliga är det eftersträvansvärda.

2006-07-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Intressant.. håller med om att uthålligt lantbruk är diffust, men.. Ekologiskt är jävligt diffust, ingen verkar riktigt veta vad det är. Det här är den internationellt vedertagna definitionen av ekologiskt jordbruk:

Organic agriculture is a production system that sustains the health of soils, ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic agriculture combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and promote fair relationships and a good quality of life for all involved.

Utöver att det är meningslöst blaj så har det ju inget med ekologi att göra heller. Det är någon form av hållbart jordbruk som beskrivs, vilket låter skrämmande likt "uthålligt lantbruk". Definitionen av ekologi är, som du säkerligen vet, läran om organismer i relation till den omgivning de lever i.

Artikelförfattaren är välkommen att besöka min köksträdgård som odlas med häst och hönsgödsel. Något problem med mager avkastning har jag knappast. Sen en fråga: sen när är hönsgödsel inte organisk?

Och djuren (häst och höns) får väl bara "ekologiskt odlad föda" och absolut inga mediciner. Eller hur?