Annons

Bild: 
iStock

Lamans antikroppar biter på hiv

Lamor som får vaccin mot hiv tillverkar mycket kraftfulla antikroppar. Det beror på en egenhet i kameldjurens immunsystem. 

Annons

Publicerad:

2014-12-18

Ännu finns inget effektivt vaccin mot hiv. Ett problem är att viruset lurar immunsystemet genom att ständigt byta skepnad. Men en bit av höljet förändras sällan: en hålighet som viruset använder för att fästa vid utstickande mottagare på kroppens immunceller. Tyvärr är håligheten så trång att antikropparna har svårt att komma åt.

Däggdjurens antikroppar består av fyra så kallade peptidkedjor. Hos lamor och andra kameldjur finns dessutom en mindre variant som bara innehåller två. Dessa mini-antikroppar är mycket bättre på att fästa vid viruset.

Nu har en internationell forskargrupp gett lamor vaccin mot hiv och kartlagt antikropparna i deras blod. I provrörsförsök kunde fyra slags antikroppar från lamorna slå ut samtliga av 60 testade hiv-stammar.

– Det är tänkbart att överföra den här typen av antikroppar för att se om de skyddar mot en infektion, säger Laura McCoy, biokemist vid University College London.

Men hon understryker att det först behövs noggranna säkerhetstester eftersom en spruta med antikroppar från en lama skulle kunna utlösa en farlig immunreaktion.

Laura McCoy och hennes medarbetare publicerar sina resultat i tidskriften Plos Pathogens

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.