Annons

Unik extraklo Den nyupptäckta grodan har en särskild utväxt vid tummens bas. Forskarna vet ännu inte vilken funktion den fyller.

Gripande grodfynd

Annons

Publicerad:

2019-03-07

En ny grodart har upptäckts i en svårtillgänglig del av Anderna i Sydamerika. Den tillhör trädgrodorna och har döpts till Hyloscirtus hillisi. Vid tummens bas har den en unik kloliknande struktur som forskarna ännu inte förstår sig på. Kanske skyddar den mot angrepp, eller så används klon vid strider om partners. Grodans livsmiljö hotas av en omfattande gruvdrift, vilket gör det troligt att grodan snart hamnar på rödlistan över hotade arter.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.