Annons

Bild: 
Istock

Höga krav sätter sig på magen

Annons

Höga krav i arbetet under en längre tid kan leda till viktuppgång för kvinnor. Över hälften av kvinnorna i ett forskningsprojekt som upplevde detta ökade i vikt – i snitt 20 procent mer än andra kvinnor med lägre krav i arbetet. Sambandet gällde inte för män.

Forskarna tror att detta kan ha att göra med kombinationen med krav på att sköta hemmet, vilket kan göra att dessa kvinnor har mindre tid för träning och hälsa.

Även låg kontroll i jobbet har ett samband med ökad vikt, enligt de forskare i samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som genomfört studien. Detta samband syntes för både män och kvinnor.

Studien har omfattat drygt 3 800 svenska kvinnor och män som vid tre tillfällen under 20 års tid har undersökts av forskare med avseende på kroppsvikt och arbetsliv. De har följts från antingen 30 till 50 års ålder, eller från 40 till 60 års ålder, och fått svara på frågor om bland annat arbetstempo, krav och kontroll i sitt arbete.

Utbildning, kost och andra livsstilsfaktorer förklarar inte viktförändringarna.

Källa: International Archives of Occupational and Environmental Health

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Hej
Till forskarna för den ifrågavarande studien: Det behöver inte vara högre "krav" som bidrar till ökad vikt hos kvinnor. Här är det viktigt med ordvalet (som i all forskning). Det kan lika gärna handla om sömnbrist när kvinnor förlänger dygnet för att hinna med alla dessa "höga krav" . Var vänlig inkludera sömnvanorna + tiden i studien.!
Vänligen Eija Korhonen
doktorand

Hej Eija! Vårt kommentarsfält är inte det effektivaste sättet att kontakta forskarna som gjort studien. Som du ser har vi en länk till artikeln, så du kan hitta deras namn och affilieringar där (samt korresponderande författare).

Hej igen.
Tack för meddelandet. Jag tänkte mig inte kontakta forskarna utan mest som en facebook-kommentar :) Och jag vet att ni är duktiga och alltid bifogar också originalforskningsrapportadressen! :) Tacksam för det :)