Annons

blodprovstagning

Ett enkelt blodprov kan bidra till en tidig diagnos av Alzheimers sjukdom.

Bild: 
Getty images

Blodprov kan avslöja Alzheimers

Annons

Publicerad:

2020-03-04

Tidiga tecken på Alzheimers påminner om andra sjukdomar som drabbar minnet. Nu har forskare i Sverige och flera andra länder visat att ett enkelt blodprov kan bidra till en tidig diagnos. Resultaten är publicerade i Nature Medicine.

Forskarna mätte blodhalten av ett protein som kallas P-tau181. Analysen upptäckte cirka 90 procent av alla fall av Alzheimers och gav få falska positiva svar hos patienter med en annan demenssjukdom. Personer utan demens som hade en hög halt av proteinet i blodet visade sig löpa en tiofaldigt ökad risk att få Alzheimers sjukdom under de följande åren. 

Blodprovet är enklare och billigare än andra biokemiska metoder som bygger på analyser av ryggmärgsvätska eller undersökningar med en så kallad PET-kamera.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.