Annons

Bild: 
Michael D. Wilson

Du är det kvarlämnade kadavret

Annons

Publicerad:

2021-10-23

Om något är gratis, då är du produkten. Så brukar det heta om nättjänsterna vi gjort oss beroende av. Vi kan fritt söka information, hitta rätt i främmande städer och knyta sociala band. Som ”tack” delar vi med oss av personliga data som Google, Facebook och de andra säljer vidare till sina kunder, annonsörerna. Gott så.

Inte enligt Harvard-professorn Shoshana Zuboff. För snart tre år sedan kom hennes mycket uppmärksammade bok Övervakningskapitalismen, som nu översatts till svenska.

Begreppet hon myntat står för ett nytt ekonomiskt system där det inte längre är orörd natur som exploateras utan mänskligt beteende. Vare sig vi vill eller inte blir vi ständigt övervakade av mobilen och andra ”smarta” uppkopplade prylar. It-före­tagens algoritmer be­arbetar informationen och förvandlar den till produkter som bjuds ut på marknaden.

Och målet är större än att placera annonser på nätet. Övervakningskapitalisterna vill se in i framtiden och påverka våra beslut. Det kan gälla vad vi ska äta, köpa eller rösta på. Enligt Zuboff är utvecklingen ett hot mot både demokratin och ”den mänskliga naturen” – eller som hon skriver i boken: ”Du är inte produkten; du är det kvarlämnade kadavret. ’Produkten’ skapas av överskottet som blir stulet ur ditt liv.”

Litteraturhänvisningar

Övervakningskapitalismen

Shoshana Zuboff
Ordfront

Övervakningens historia. Från svarta kabinett till digital massövervakning.

Historiska media
Andreas Marklund

Ansiktsigenkänning – vem ser dig?

Under hösten 2020 börjar svensk polis att använda ansiktsigenkänning i sitt utredningsarbete.

2020-11-05

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.