Annons

Om 90 procent av världens kolreserver och 60 procent av all olja och fossil metangas stannar kvar i marken, har vi 50 procent chans att klara 1,5-gradersmålet, enligt den nya studien.

Bild: 
Getty images

Larmet: Kolreserven måste bli kvar i marken

Om vi ska ha en 50-procentig chans att klara 1,5-gradersmålet måste 90 procent av världens kolreserver ligga kvar i marken. För olja och fossil metangas är siffran 60 procent. Kommer vi att klara det?

Annons

Publicerad:

2021-09-08

Målsättningen med Parisavtalet är att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 grader jämfört med förindustriella nivåer. Länderna som står bakom avtalet ska i stället sträva efter att hålla nere temperaturökningarna till 1,5 grader. Ändå står fossila bränslen fortfarande för 81 procent av den globala energiproduktionen. Enligt en ny studie, publicerad i tidskriften Nature, blir det allt mer bråttom att hitta alternativa energikällor.

90 procent av världens kolreserver och nästan 60 procent av all olja och fossil metangas måste stanna kvar i marken och förbli oanvända. Då har vi ändå bara 50 procent chans att klara 1,5-gradersmålet, enligt studien. Forskarna vid bland annat University College London lyfter samtidigt fram behovet av regleringar som begränsar produktionen och minskar efterfrågan på fossila bränslen.

Nästan all kol måste förbli orörd

Owen Gaffney.

– Det kanske mest intressanta med studien är att vi bara har 50 procent chans att nå klimatmålen om vi bevarar 90 procent av allt kol i marken. Det är nästan all kol och vi behöver sluta använda det inom något år eller så. Det säger väldigt mycket om krisen, säger Owen Gaffney, forskare vid Stockholm Resilience Centre.

Han konstaterar att resultaten från studien ligger i linje med den senaste klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC som släpptes i augusti, och som lyfter fram att både 1,5 och 2 grader kommer att överskridas under de kommande årtiondena om inte utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser kraftigt reduceras.

– Det är alltså inte förvånande att vi måste begränsa användandet av fossila bränslen väldigt snart. Det kommande årtiondet måste vi se den snabbaste ekonomiska och sociala övergången genom historien, säger Owen Gaffney.

Möjligt både tekniskt och ekonomiskt

Kanske är läget dessutom än mer alarmerande. Forskarna bakom Nature-studien konstaterar att uppskattningarna kan vara underskattade. Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till så kallade tröskeleffekter, där överträdelsen av viktiga trösklar kan innebära abrupta förändringar i jordsystemet. Forskarna konstaterar också att det finns osäkerheter kring implementeringshastigheten och mängden teknik som behövs för att motverka utsläpp.

– De goda nyheterna är att både sol- och vindenergi blivit billigare än kolenergi. Tekniskt och ekonomiskt är det alltså möjligt att utvecklas snabbt utan kol. Det vi behöver är den politiska viljan, säger Owen Gaffney.

Forskare om rapporten: De värsta scenarierna mindre sannolika – men det är bråttom ändå

Markku Rummukainen är professor i klimatologi vid Lunds universitet, och har företrätt Sverige i FN:s klimatpanel IPC

2021-08-10

Naturgas skapar konflikt kring miljö och politik

Kol och olja minskar i betydelse men ett annat fossilt bränsle ökar – naturgas.

2021-07-29

Johan Rockström: ”Viktigt för världen att Tyskland lyckas”

Johan Rockström, Sveriges mest kända klimatforskare, har flyttat till Tyskland där han leder Institute for Climate Im

2020-01-23

Svensk klimatbov tämjs med vätgas

Dagens ståltillverkning kräver kol och står för 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

2017-10-19

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.