hjärnan

– Det har varit full fart det senaste året, säger May-Britt Moser, som tillsammans med sin make Edvard delade 2014 års medicinpris för sina banbrytande studier av celler som ingår i hjärnans gps. Under det gångna året har de rapporterat att hjärnan också innehåller en hastighetsmätare. Hos råttor hittade forskarparet hjärnceller som enbart bryr sig om hastigheten. När en råtta rör sig sakta sänder cellerna få elektriska pulser, när råttan springer blir pulserna fler. – Nästa steg blir att ta reda på hur olika celltyper i hjärnan tillsammans beskriver både läge och hastighet, säger Edvard...
Ett område i hjärnan som kopplas till vanemässig beteendekontroll aktiveras hos anorektiker när de uppmanas att välja bland olika maträtter. Samma område aktiveras inte hos dem som inte har anorexi. Det visar en amerikansk studie som publicerats i Nature Neuroscience . Redan nu försöker man vända på anorektikers vanemässiga beteende att äta för lite och kalorisnålt, men forskarna hoppas att de nya kunskaperna om vad som händer i hjärnan kan bidra till utveckling av kompletterande behandling. Resultaten som tagits fram med hjälp av magnetkamera visar på likheter mellan anorexi och beroende av...
Att säga att någon är smart är inte särskilt smart, i alla fall inte om man vill öka personens motivation och förmåga. Bättre då att fokusera på hur uppgiften utförts. Det visar en hjärnavbildningsstudie vid Karolinska institutet i Solna, där 20 personer fått återkoppling på antingen sina handlingar eller sina egenskaper. När deltagarna fick höra ”du är smart”, så kallat karaktärsberöm, ökade blodflöden i de delar av hjärnan som aktiveras vid självreflektion och förväntan. Det skedde inte när de bara fick höra att de gjort rätt. – Självreflektionen och förväntan på vilket beröm vi ska få...
Länge hävdade läroböcker att en vuxen människohjärna inte bildar några nya nervceller alls. På 1990-talet visade svensk forskning att det är fel. Stamceller i två specifika områden alstrar nya nervceller genom hela livet. Nu avslöjar försök med möss att ett slags stödjeceller – astrocyter – i helt andra delar av hjärnan också kan ge upphov till nya celler. Det sker naturligt efter en stroke. – Men det går också att starta nybildningen på konstgjord väg, säger Jens Magnusson, stamcellsforskare på Karolinska institutet. Tillsammans med kolleger i Stockholm och Lund har han upptäckt kemiska...
Under uppväxten försvinner ungefär hälften av alla kopplingar – synapser – i vissa delar av hjärnan. Hos personer med autism är motsvarande andel bara en sjättedel. Forskare i USA antog att en försenad gallring bland hjärnans kopplingar bidrar till symtomen på autism. De gav läkemedlet rapamycin, som påskyndar gallringen, till möss med ett beteende som liknar autism. Behandlingen gjorde mössen mer lika vanliga möss . Källa: Neuron
Det har länge varit en gåta varför människor inte kan minnas sin första [...]