Annons

miljö

Att det går att bygga in elektronik i levande växter visade forskare vid Linköpings universitet för första gången 2015 . I stammen på en ros byggde de in elektroniska brytare och ett blad blev en primitiv skärm. Nu har de gått vidare och tillverkat en ros som kan lagra energi. – Vi har laddat den hundratals gånger med bibehållen prestanda, säger Eleni Stavrinidou, huvudförfattare till den nya forskningsartikeln i tidskriften PNAS . Den snittade rosen har först fått suga i sig vatten med ett material som utvecklats speciellt för ändamålet av kemisten Roger Gabrielsson. Materialet sprids genom...
Björnar kan stjäla byten från vargar. Det borde leda till att vargar tvingas fälla fler byten för att få tillräckligt mycket mat om det finns björn i vargreviret. Men enligt en ny studie av forskare från Sverige, Norge och USA så är det tvärtom. Frågan är varför. Vargar i Sverige lever främst av älg, och en vargflock dödar i genomsnitt en älg ungefär varannan dag under sommaren. Om det bor en björn i vargreviret så ökar tiden mellan varje nedlagd älg med 28 procent. I den nordamerikanska nationalparken Yellowstone är mönstret likartat. Tiden mellan vargflockarnas bytesjakt ökar med 14 procent...
Amazonfloden är hem för flera arter av jättelika malar av släktet Brachyplatystoma , som ingår i familjen antennmalar. De kan bli över två meter långa och är kända för långväga vandringar i flodsystemen. Nu har ett internationellt forskarteam undersökt exakt hur långt de vandrar under sin livstid. Malen Brachyplatystoma rousseauxii leker i Amazonflodens västligaste delar. Ynglen färdas medströms till flodmynningen i Atlanten. Som vuxna kommer de simma tillbaka till födelseplatsen för att leka, en resa på drygt 500 mil. Bild: Michael Goulding/WCS En del av malarna som forskarna följde lekte på...
Genom att förbereda mottagaren på att det förekommer desinformation kan man öka tilltron till seriös forskning om klimatet. Det visar en studie med 2 167 deltagare i USA, som publicerats i Global Challenges . En grupp fick veta att 97 procent av klimatforskarna är överens om människans påverkan på klimatet, något som ökade deras tilltro till forskningens konsensus. En annan grupp fick det felaktiga budskapet att forskarna är oeniga, vilket sänkte tilltron till att det råder konsensus i frågan. När deltagarna först fick konsensusbudskapet och därpå tog del av det förnekande budskapet,...
Somrarna i Europa i början av 500-talet var varma men egentligen inte exceptionellt varma. ”Bakgrundsklimatet” hade dock inget med vulkanutbrotten att göra. Om klimatet hade råkat vara kallare än det var när de två stora vulkanutbrotten år 536 och 540 inträffade, så hade förmodligen klimatet efter vulkanutbrotten blivit ännu kallare än det blev. Sannolikheten för att två så stora vulkanutbrott ska inträffa igen så kort tid efter varandra är naturligtvis liten, men det kan mycket väl hända. I så fall skulle en global nedkylning inträffa igen, som blir mest märkbar sommartid på norra halvklotet...
Att ha ett skelett, leva på land och vara parasit verkar vara nyckeln till framgång i djurriket. Dessa egenskaper leder till en omfattande artbildning. Djurriket är uppdelat i ett trettiotal olika djurgrupper, fyla, som har stora skillnader i artantal. Det finns exempelvis miljoner arter av leddjur – en grupp som innefattar spindlar och insekter – medan det lilla amöbaliknande djuret Trichoplax adhaerens är den enda arten i sin grupp, Placozoa . Det är oklart hur dessa skillnader i mångfald har uppstått. Med hjälp av omfattande släktskapsanalyser har forskare från Arizona university undersökt...