Annons

miljö

Hösten 2012 var maringeologen Martin Jakobsson ute med sin båt Skidbladner i Stockholms skärgård, strax utanför Askö, för att skapa detaljerade 3D-bilder av havsbotten. Syftet var att undersöka geologiska spår från istiden. Men ganska snart var det något annat som fångade hans intresse på skärmen. – Vi såg märkliga formationer framträda på botten. Det var som meterstora trappsteg med helt vertikala kanter som sträckte ut sig längs den sluttande botten, säger Martin Jakobsson, professor i geologi vid Stockholms universitet. Upptäckten gjorde honom nyfiken, eftersom han i samband med ett...
En hona av bivarg ( Philanthus triangulum ) är på väg till sitt underjordiska bo med ett bi som hon har fångat och bedövat med gift. Biet ska bli levande föda åt bivargens larver. Själv äter hon nektar. Bivargshonan attackerar sina byten i luften och kan fånga ungefär 100 bin på en säsong. Bivargen är en rovstekel. Det finns totalt 140 olika arter, men bara en i Sverige.
Mobiler, datorer och andra vardagsprodukter innehåller ovanliga metaller som gallium, tantal, germanium och indium. Dessa metaller är svåra att utvinna och används för att finansiera väpnade strider till exempel i Kongo-Kinshasa. De är dessutom svåra att återvinna. Men på sikt kan de här ovanliga metallerna bytas ut mot ett av våra vanligaste grundämnen, kol. Rickard Arvidsson och Björn Sandén, forskare i miljösystemanalys på Chalmers, visar i en ny studie i tidskriften Journal of Cleaner Production att 13 av 14 undersökta ovanliga metaller på sikt kan bytas ut mot olika kolnanomaterial. –...
Från sådd till skörd utan att bonden satt sin fot på åkern. Det var målet när en grupp forskare vid brittiska Harper Adams University startade projektet ”Hands Free Hectare” i november förra året. Med hjälp av en självkörande traktor har de plöjt och sått ett fält på en hektar Drönare har övervakat plantorna så att gödning, bevattning och besprutning kunnat sättas in vid behov. För att avgöra sädens mognad användes även en drönare som flög ut och tog prover. I dagarna bärgades skörden i form av 4,6 ton korn av en automatisk skördetröska. Därmed kunde forskarna fira att de lyckats, och vill nu...
Efter att ha varit borta sedan 1950-talet har stim av blåfenad tonfisk siktats i Kattegatt, Skagerak och Öresund, under de senaste två höstarna. – Tonfiskarna kommer sannolikt hit efter leken, för att äta sig feta på makrill och sill, säger Andreas Sundelöf, forskare vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil som tillhör Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Andreas Sundelöf deltar i ett forskningsprojekt som ska kartlägga tonfiskarnas vandringar. Världsnaturfonden, Danmarks tekniska universitet, SLU samt sportfiskare ingår i projektet. Den blåfenade tonfisken har två lekområden: ett i Medelhavet och...
Det är inte bara avgaser, däck och uppriven asfalt som orsakar partiklar från vägtrafik. Även bromsarna bidrar till partikelutsläppen. När bromsbeläggen trycks mot bromsskivan får friktionen bilen att stanna. Men friktionen får också små partiklar att lossna från både skiva och belägg. När det gäller de riktigt små partiklarna med en diameter på tio mikrometer eller mindre står bromsarna för 8 till 27 procent av de totala utsläppen från biltrafiken i Europa. Att det inte går att ange en exakt siffra beror på att området är dåligt utforskat. – Det är betydligt enklare att mäta utsläppen som...