Annons

miljö

Den vitsidiga tömyggan ( Aedes rusticus ) kravlar sig ut ur sin puppa och är strax därefter redo att suga människoblod. Det finns 49 arter av stickmyggor i vårt land, som löser av varandra under sommaren. Förra året fick allihop svenska namn, utifrån deras utseende och levnadsmiljö. Aedes rusticus har vitaktiga fjäll på kroppen och dess larver utvecklas i pölar som bildas när snön töar på våren.
I genomsnitt dör 10–15 fladdermöss per år i olyckor med vindkraftverk, enligt en ny rapport från Naturvårdsverket. Siffrorna i rapporten kommer från undersökningar i framför allt Nordamerika och Europa – och är avsevärt högre än vad tidigare studier visat. – Kunskapsläget har förbättrats under de senare åren eftersom undersökningarna har blivit mer strukturerade. Det har visat sig att fler fladdermöss dör per vindkraftverk än vad man tidigare trott, säger Stefan Petterson, som är miljökonsult specialiserad på fladdermöss, och en av författarna till den nya rapporten. Forskarna vet inte exakt...
Det tar bara 0,1 sekunder för nyckelpigan att öppna sina prickiga täckvingar och fälla ut flygvingarna. Att sedan vika ihop allt igen tar ett par sekunder. Japanska forskare har studerat förloppet i detalj, för att ta reda på hur de tunna vingarna kan vara både vikbara och så stabila. De såg att vingarna spänns ut av lister som påminner om rullbara måttband av stål, med längsgående veck som gör dem styva. Små strukturer på täckvingarnas insida ”knäcker”sedan vecken, så att listerna kan vikas och läggas till rätta. Forskarna hoppas att upptäckten ska leda till nya sätt att utforma allt från...
Bekämpningsmedlet DDT är effektivt för att bekämpa malaria, men kan också skada människor och djur. Tidigare användes DDT i stor skala som bekämpningsmedel på åkrarna. Numera används det framför allt mot malariamyggor inomhus. Både malariamyggor och bananflugor kan dock utveckla resistens mot DDT. Forskare från Storbritannien har nu upptäckt att DDT-resistens medför oväntade nackdelar hos hannar av bananflugor. Det är känt sedan tidigare att DDT-resistenta bananflugehannar är mindre är vanliga hannar. De brittiska forskarna har nu visat att de resistenta hannarna dessutom är mindre aggressiva...
Somliga grupplevande djur har gemensam vårdnad om gruppens ungar. Vanligtvis får bara några få dominanta individer skaffa ungar. De övriga gruppmedlemmarna fungerar som hjälpare. De sköter om de dominantas ungar, men får inte själva para sig. Man kan undra vad hjälparna får ut av det här arrangemanget. En teori är att deras till synes självuppoffrande beteende kan ge evolutionära fördelar, under förutsättning att individerna i gruppen är nära släkt med varandra. Hjälpare som förbättrar ungarnas överlevnadschanser kan då föra vissa av sina egna anlag vidare, det vill säga anlag som de delar...
Vi har ingen längre tradition av att namnge stormar och oväder i Sverige. Historiskt har vissa svåra oväder i efterhand fått namn efter det område som berörts eller efter den dag som ovädret passerade. Exempel på detta är Ölandsstormen 1985, julstormen 1902 och yrväderstisdagen den 29 januari 1850. I Norge började man på 1990-talet att ge namn till så kallade ekstremvaer . När den svåra januaristormen passerade 2005, med mycket omfattande trädfällning i södra Sverige, så hade den redan fått namnet Gudrun av den norska vädertjänsten. Det namnet klingar lika bra på svenska som på norska och det...