Annons

miljö

Snöleoparden lever i Centralasiens mer otillgängliga bergstrakter. Det är en hotad art, dess päls är eftertraktad och djuret används också i traditionell kinesisk medicin. Dessutom dödas många snöleoparder av djurägare vill skydda sin boskap från angrepp. Svenska forskare har deltagit i en noggrann kartläggning av snöleoparders revir i Gobiöknens bergstrakter. Forskarna utrustade 16 snöleoparder med GPS-sändare så att deras vandringar kunde följas. Det genomsnittliga reviret för en hanne visades vara 200 kvadratkilometer, medan en hona nöjer sig med 120 km 2 . Dessa siffror är avsevärt högre...
Missa inte våra föreläsningar under bokmässan i Göteborg den 22–25 september, i samarbete med våra systertidningar Modern Filosofi och Språktidningen. Här hittar du hela programmet. Välkommen!
Det globala ekologiska fotavtrycket är ett mått på den totala miljöbelastningen från jordens befolkning. Beräkningarna baseras på åtta variabler, bland annat andelen av landytan som omvandlats till jordbruks- och betesmark samt bebyggelsens och vägnätens utbredning. Även befolkningstätheten ingår i beräkningarna. Ett internationellt forskarteam har beräknat det globala ekologiska fotavtryckets förändring under perioden 1993-2009. Enligt forskarnas beräkningar har det ökat med nio procent. Samtidigt har jordens befolkning vuxit med 23 procent och världsekonomin med 153 procent. Det ekologiska...
Gibbonapor betraktades länge som jämförelsevis korkade. Till skillnad från schimpanser förstod de inte att de lätt skulle kunna nå en bananklase som låg en bit utanför buren, genom att helt enkelt plocka upp en pinne från golvet och dra åt sig klasen. Men gibbonapor lever sitt liv nästan uteslutande uppe bland träden. Deras händer har en form som passar utmärkt för att svinga sig fram bland grenarna. Däremot kan de inte plocka upp saker från en platt yta. Tummarna är för små. När forskarna en dag gjorde om försöket på lite högre höjd klarade aporna uppgiften utan problem. Frans de Waal, en av...
1. Inga arter genomför två olika häckningar vid sina vistelser på norra respektive södra halvklotet under ett år – troligen för att årets 365 dagar inte räcker till. Det måste finnas tid under årscykeln för flyttningsperioder, häckning och ruggning – alltså att byta till nya fjädrar. Ytterligare en lång och mödosam häckningsperiod skulle bli för mycket. 2. Jo, det finns arter som häckar på södra halvklotet och ”övervintrar” under vår sommar på norra halvklotet. Det är främst havsfåglar som är långflyttare från södra halvklotet. Miljoner grå liror, som häckar på Nya Zeeland, och kortstjärtade...
Tack för din spännande fråga. Att ta sig an denna utmaning känns helt rätt för en som började som ung doktorand i ett rum kallat ”slemmaskarnas håla” vid Ekologicentrum på SLU. Fästingar har definitivt naturliga fiender – bland annat fåglar, som oxhackare. När det gäller giftiga slemmaskar vet vi inte lika mycket. Långsnöre, den längsta arten av slemmask, som finns utanför Bohusläns kust och kan bli över 30 meter lång, saknar nog inte helt naturliga fiender – men det är sant att den av många andra djur blir lämnad ifred på grund av sin giftighet. Men, nu kommer vi till kärnan: Du har alldeles...