Annons

miljö

De äldsta kända spåren efter liv på vår planet är ungefär 3,5 miljarder år gamla. Det rör sig om enkla encelliga organismer utan cellkärna. Flercelliga organismer med cellkärna – eukaryoter – började bli vanliga så sent som för 600 miljoner år sedan, under den så kallade kambriska explosionen. Men det finns sällsynta exempel på arter som är avsevärt äldre. Rödalgen Bangiomorpha pubescens var är en flercellig eukaryot som fanns redan för 1,2 miljarder år sedan. Den här växten är så gammal att den ställer till det för forskare som försöker reda ut de flercelliga organismernas evolution. Nu har...
De första ryggradsdjuren som på allvar lämnade vattnet och började leva på land uppstod för ungefär 385 miljoner år sedan. Ett amerikanskt forskarteam har studerat fossil och gjort datasimuleringar av ryggradsdjurens evolution för att ta reda på mer om hur det gick till. Analyserna visar att det skedde en mycket snabb utveckling av djurens ögon precis innan de första landlevande arterna uppstod. Ögonens storlek tredubblades och de flyttade från sidorna till huvudets ovansida – och detta ägde alltså rum medan arterna fortfarande levde i vatten. Forskarna menar att en förbättrad syn var själva...
Visste du att risken för att en katt ska bli påkörd av en bil minskar med 16 procent per levnadsår? Eller att hankatter löper dubbelt så stor risk att bli påkörda än honor? Eller att barn som växer upp med katter får bättre social kompetens än andra barn? Detta är inga spekulationer utan bygger på ny forskning om katternas liv. Boken Hur tänker din katt? är skriven av Bo Söderström, som är docent i biologi och kattägare. Han har gått igenom hundratals forskningsartiklar om katter och deras beteende från de senaste åren. Han lotsar läsaren genom finurliga experiment och rejäla...
Dna är en genial molekyl – som en oerhört lång spiraltrappa uppbyggd av fyra olika trappstegshalvor (kvävebaser) som parvis passar ihop och bildar trappstegen. Denna konstruktion är en förutsättning för effektiv kopiering vid celldelning. Effektiv informationslagring är en annan viktig egenskap och här fungerar dna enligt samma principer som en dator – informationen lagras genom att sekvensen av fyra enkla molekyler varieras (hos datorn varierar sekvensen av nollor och ettor). Det vore inte konstigt om en liknande molekyl, men uppbyggd av andra byggstenar, till exempel andra kvävebaser,...
Många insekter dras till lampor, framför allt arter som flyger och är nattaktiva. Hit hör flera nattfjärilar, men även en del skalbaggar, vårtbitare, myggor och steklar. Insekter som kryper dras i stället ofta till mörker – och skydd i skrymslen. Den vanligaste förklaringen till att nattfjärilar dras till lampor är att en del av dem navigerar med hjälp av månen. Genom att hålla en konstant vinkel mot månens ljus kan de hålla en hyfsat rak kurs. Men en nattfjäril som försöker navigera mot en lampa, genom att till exempel hela tiden sikta lite till vänster om ljuset, kommer att flyga in mot...
År 1588 konstaterade den portugisiske missionären João dos Santos att en av de flitigaste besökarna i den kyrka han drev i Moçambique var en liten fågel som ville picka på vaxljusen. Hos lokalbefolkningen var fågeln känd för ett ännu märkligare beteende – den lockade med sig bybor till skogen där den guidade dem till bisamhällen. Byborna tog hand om honungen, fågeln fick kalasa på vaxkakorna. João dos Santos berättelse är ingen skröna. Faktum är att yao-folket i Moçambique än i dag samlar honung på detta sätt. Fågeln kallas svartstrupig honungsvisare, och brittiska forskare har detaljstuderat...