Annons

miljö

Haven är fulla av plastskräp och så är även magarna på många havsfåglar. Forskare vid University of California Davis har nu hittat en förklaring till varför havsfåglar inom ordningen stormfåglar – som innefattar bland annat albatrosser och liror – får i sig plast när de letar mat. Stormfåglar har ett välutvecklat luktsinne och följer ofta speciella doftspår när de letar mat. Lukten från dimetylsulfid, DMS, är ett exempel: den utsöndras av alger när de blir betade av djurplankton, exempelvis krill. Stormfåglar äter inte alger men många arter äter gärna krill, därför förknippar de DMS med mat...
Vad kan vi odla när Sverige får ett fuktigare och varmare klimat? Det är en av de frågor som ska besvaras i det nya växtlabbet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. På fackspråk kallas labbet med sina 24 växtkamrar för en biotron. Genom att reglera temperatur, luftfuktighet, koldioxidhalt och ljusförhållanden går det att efterlikna odlingsförhållanden på olika platser i världen. Det går också att simulera klimatförändringar. – Vi kommer bland annat att studera både nya växter och nya sorter av befintliga växter som kan odlas i Sverige vid ett varmare och fuktigare klimat, säger...
Historien om sköldpaddan som vinner över haren i en springtävling är kanske den mest kända av alla fabler som tillskrivs den grekiske historieberättaren Aisopos. Ett av hans mindre kända verk handlar om en törstig kråka som vill dricka ur ett glas men som inte når ner till vattenytan. Kråkan löser problemet genom att släppa stenar i glaset och på så sätt höja vattennivån. Sensmoralen är att det lönar sig att vara eftertänksam. Det som är speciellt med fabeln om kråkan och glaset är att den är fullkomligt rimlig. Forskare har visat att flera arter av kråkfåglar klarar den här sortens uppgifter...
När kapucinapor krossar stenar uppstår små vassa flisor – som är misstänkt lika de stenbitar som anses bevisa att våra tidiga förfäder kunde tillverka verktyg. Att använda stenar som verktyg är ganska vanligt hos apor. Men kapucinapan Sapajus libidinosus i Brasilien är den enda kända arten som avsiktligt krossar stenar. Varför är det ingen som vet, men en teori är att stenarna innehåller viktiga mineraler som aporna kan slicka i sig. Forskare från Brasilien och Storbritannien har studerat kapucinapornas stenkrossande och kunnat konstatera att det bildas små vassa stenflisor under processen...
Under 18 år har ett globalt forskarteam mätt temperaturer med hjälp av robotmusslor placerade i musselbäddar utefter kusterna på flera kontinenter. Forskarna har bland annat undersökt livsvillkoren för musslan Mytilus californianus, som finns i tidvattenzonen utefter Nordamerikas västkust. Generellt så ökar kustvattnets temperatur från norr till söder. Men data från robotmusslorna visar att musslornas kroppstemperatur inte följer denna trend, utan styrs mer av tidvattnet. I de nordliga kustregionerna infaller sommarens lågvatten mitt på dagen, vilket medför att de torrlagda musslorna...
Natten mellan onsdag och torsdag svensk tid drabbar de båda presidentkandidaterna Hillary Clinton och Donald Trump samman i den tredje och sista direktsända tv-debatten. Forskning har hittills inte varit något hett ämne. – Forskning och innovation syns inte i debatterna. Det är ingen central fråga i valkampanjen, säger Andreas Larsson, tekniskt och vetenskapligt råd vid svenska ambassaden i Washington. Ändå finns det tydliga skiljelinjer mellan de två kandidaterna, framför allt vad gäller klimatfrågan. Organisationen sciencedebate.org, som bildats för att lyfta forskningsfrågorna i...