Annons
Man och kvinna på fabrik

Kvinnors sjuktal var för hundra år sedan på samma nivå som männens. 

Bild: 
Istockphoto

Kvinnor jobbar mer och är mer sjukskrivna

Skillnaderna i mäns och kvinnors sjukskrivningsnivåer är större än någonsin. Nya historiska data ger en bakgrund till detta.

Författare: 

Publicerad:

2017-02-15

I en ny studie så har sjukskrivningar bland män och kvinnor under perioden 1901 till 2015 undersökts: ”År 2015, i skrivande stund det sista året med tillgängliga data, är kvinnors sjuktal 90 procent högre än mäns. Skillnaden är den största som observerats, inte bara sedan den allmänna sjukförsäkringens införande för dryga 60 år sedan utan sedan statistik över sjuktal började publiceras,” skriver Tobias Karlsson, forskare i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Under början av hans undersökningsperiod, för drygt hundra år sedan, hade kvinnor och män ungefär samma antal sjukdagar.

– I början av 1900-talet var dock kvinnor i regel sjukskrivna längre, medan männen oftare var sjukskrivna. Men detta mönster jämnade dock ut sig med tiden, säger Tobias Karlsson.

Han påpekar dock att för hundra är sedan var det en liten grupp kvinnor som var yrkesaktiva, vilket är en viktig faktor för hur sjuktalen såg ut.

– De som arbetade var i regel unga och ogifta.

Efterhand, på 1920-, 30 och 40-talen ökade kvinnors sjuktal relativt männens, för att sedan sjunka under 1950- och 60-talen.

Kurva över mäns och kvinnors sjuktal

Relativa sjuktal kvinnor/män, åren 1901–2011. Värdet 1 betyder att kvinnor och män har lika stor sjukfrånvaro. Är kurvan över 1 så är kvinnor mer sjukskrivna än män. Den ljusa linjen är en trendlinje med 10 års glidande medeltal.

Bild: 
IFAU

– Det som skedde då var att många kvinnor började arbeta halvtid – vilket ofta förknippas med lägre sjuktal, det är i alla fall min tolkning, säger Tobias Karlsson.

– Sjukskrivningar är dock en trubbig indikator på hälsa – folkhälsan är utan tvekan bättre idag är för hundra år sedan, men nu vi har råd att vara sjukskrivna, säger Tobias Karlsson.

När konjunkturen är god ökar i regel sjukdagarna, och i dåliga tider minskar de. Löneskillnaderna har på lång sikt minskat mellan könen, medan sjuktalen har gått i motsatt riktning.

– Kvinnor idag jobbar i stor utsträckning heltid, vilket är en skillnad jämfört med decennierna före 1980. Detta verkar driva upp sjuktalen, säger han. En annan faktor är en ojämlik fördelning av hemarbetet, i kombination med att båda arbetar heltid.

Kurva över mäns och kvinnors sjuktal

Antal sjukdagar per år för män och kvinnor, åren 1955–2015. 

Bild: 
IFAU

– Man ser tydligt att när kvinnor började heltidsarbeta på 1980-talet och framåt så dras sjuktalen isär, säger Tobias Karlsson.

Studien har genomförts vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar