Annons

Australien

I ett plan över Atlanten sitter Ulf Olsson, forskningsingenjör på LKAB. Han är på väg till en forskningskonferens om gruvteknik i Tucson, USA.
I Sverige dör årligen 45 cyklister och ytterligare 1 500 läggs in på sjukhus för skallskador till följd av cykelolyckor.
På ön Flores i Indonesien har australiska och indonesiska forskare hittat en helt ny art av människa. Förmänniskan är bara en meter lång, och dess huvud är litet som en grapefrukt.
Världens rika länder har för vana att ge u-länder råd om hur de ska främja sin ekonomiska utveckling: genom att bekämpa korruption, liberalisera finansmarknaderna, skära i budgetunderskotten, inves
Jag är på skogsexkursion i Punjab, en delstat i Indiens nordvästra hörn. Men det är ingen vanlig skog vi besöker, det handlar om skogsbruk på åkermark.
Haven täcker cirka 70 procent av jordens yta, och ungefär tre fjärdedelar av solenergin tas emot av världshaven. Förutom att värma upp havsytan omsätts solstrålningen i vindar.