Vikingar filade sina tänder

Nu har man gjort fynd av människor som smyckade sina tänder i Europa - bland vikingar.
Publicerad

Att människor bearbetar sina tänder genom att fila eller färga dem har man tidigare funnit exempel på i Asien, Amerika och Australien. Detta bruk visar sig nu ha förekommit även i Sverige.

– Det man inte letar efter hittar man sällan, säger Caroline Arcini, antropolog vid Riksantikvarieämbetet. Därför trodde jag först inte att märkena på tänder, som jag ofta sett vid utgrävningar, betydde något. Andra forskare antog att det var skador.

Men efter hand förstod hon att de likartade märkena inte kunde vara någon slump. Caroline Arcini har hittills undersökt tänderna på 24 unga män från vikingatiden, som alla har 2-3 parallella, horisontella skåror över de övre framtänderna. Förmodligen hade man vax eller fett med någon färg i dessa märken för att de skulle synas.

Det finns flera hypoteser om utsmyckningarna:

– De kan vara en del i en initiationsrit, men de kan också vara ett slags smink som vikingarna hade för att det ansågs vackert. Det kan också ha haft med status eller grupptillhörighet att göra, säger Caroline Arcini.

Hon har hittat flest tandskåror på Gotland och i Skåne, och de är av samma slag. De enda fynden av liknande typ i världen är från nordamerikanska indianer vid Stora sjöarna på 1300- och 1400-talet.

Vikingarna reste mycket och fick kanske inspiration bland människor i västra Asien, där man filade tänderna på olika sätt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor