Annons

cancer

Celler är bra på att reparera sig själva, men varje gång en mutation uppstår finns risken att cellen utvecklas till en tumör. Nu har forskare kartlagt arvsmassan i olika slags tumörer från tusentals rökare och icke-rökare, och lyckats koppla specifika mönster av mutationer till tobaksröken. De såg att tobaksrök orsakar mutationer som dels skadar arvsmassan direkt, dels snabbar på cellens molekylära klocka så att risken för cancer ökar. Resultaten visar att rök orsakar 150 mutationer per år i en enda lungcell hos den som röker ett paket cigaretter varje dag. Även andra vävnader drabbas. Här är...
Den tasmanska djävulen är känd för sitt dåliga humör, högljudda läten samt för sin kraftiga stank. Tasmanska djävular biter ofta varandra i ansiktena och detta sprider en slags ansiktscancer. Smittade individer dör vanligtvis inom sex månader. Sjukdomen upptäcktes i mitten av 90-talet och sedan dess har antalet individer minskat med 80 procent. Sårbarhetsanalyser indikerar att arten kan vara utdöd inom 20-30 år och att vissa lokala bestånd borde ha försvunnit redan nu, men så har inte skett. Ett internationellt forskarteam har undersökt varför. Forskarna jämförde dna i vävnadsprover som...
En långsam minskning bland män, och en snabb ökning bland kvinnor. Så ser den långsiktiga trenden ut för lungcancer. I fjol drabbades 2 063 kvinnor och 1 960 män i Sverige, enligt en ny sammanställning från Socialstyrelsen. Även under 2013 var kvinnorna fler. Lungcancer är fortfarande något vanligare bland män om man tar hänsyn till att kvinnorna är fler i de äldre årskullarna. Uttryckt i så kallad åldersstandardiserad incidens är siffrorna 37,4 fall per 100 000 invånare för män. Motsvarande siffra för kvinnor är 36,2. Men om de långsiktiga trenderna håller i sig kommer även det måttet att...
Metoden, som utvecklats vid Technische Universität i Dresden, Tyskland, bygger på att celler har olika mjukhet. Cancerceller är till exempel lättare att klämma ihop än vanliga celler. – Med tidigare metoder var man tvungen att märka in celler med antikroppar som känner igen proteiner på cellytan. Cellerna separeras då med avseende på biologiska egenskaper som man vet om i förväg. Den nya metoden sorterar celler enbart utifrån mekaniska egenskaper. Man kan se skillnad på olika typer av celler som man inte kan särskilja med tidigare metoder, säger Jonas Tegenfeldt, professor vid Lunds...
Kaffedrickare löper mindre risk att drabbas av hudcancerformen malignt melanom. Det visar en studie på över 450 000 vita amerikaner som svarat på en hälsoenkät om sina matvanor. Forskarna följde därefter personerna under tio år för att se vilka som utvecklade malignt melanom. Resultaten visade att de som drack fyra eller fler koppar kaffe per dag minskade risken att drabbas av malignt melanom med 20 procent. Sambandet gällde däremot inte för de personer som drack kaffe utan koffein. Upprepade studier behövs för att kunna säkerställa en tydlig koppling, men forskarna gläds ändå åt resultaten...
Stamceller är celler som kan utvecklas till vilka celler som helst i kroppen, exempelvis hud- muskel- och nervceller. I benmärgen finns de stamceller som producerar olika typer av blodceller och som ger oss ett konstant flöde av nytt blod i kroppen. Nu har forskare också visat att vanliga blodstamceller, som ett resultat av genetiska mutationer, kan omvandlas till cancerstamceller och producera cancerceller. Forskarna följde en grupp patienter som led av blodsjukdomen MDS som är känd för att nästan hälften av de drabbade utvecklar akut myeloid leukemi . – Vi har kunnat visa att alla...