Annons

cancer

Tumörceller skiljer sig från de flesta av kroppens celler på så vis att de växer och delar sig mycket snabbt och därför kräver extra mycket energi. Cellernas viktigaste energimolekyl, ATP, eller adenosintrifosfat, bildas av mitokondrier, som omvandlar energi från mat och näring. Att hämma den så kallade andningskedjan, alltså mitokondriernas energibildning, har därför varit en lockande väg att komma åt snabbt växande tumörceller. Men bara i teorin. – Om man akut hämmar andningskedjan i alla vävnader får man mycket allvarliga biverkningar. Exempelvis har det dödliga giftet cyanid sin effekt...
I Sverige screenas alla kvinnor mellan 40 och 74 år för bröstcancer med mammografi ungefär vartannat år. För de som deltar upptäcks i dag 70 procent av bröstcancerfallen vid screening, medan resten hittas i mellantiden – så kallad ”intervallcancer”. Dessa är ofta allvarliga, då de utvecklats snabbt. Nu hoppas Fredrik Strand, forskare vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet och radiolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, att AI ska kunna bidra till bättre riktad screening. – I dag har alla samma upplägg, men vi skulle vilja kunna fånga upp dem som har ökad risk att...
Ewings sarkom är en ovanlig cancerform som främst drabbar unga genom tumörer i skelett eller mjukdelar. Överlevnadsstatistiken har stått stilla i flera decennier, och behovet av nya behandlingar är stort. Sedan tidigare vet man att cancerformen är särskilt beroende av ett signalämne kallat IGF1, som är viktigt för tillväxt även hos friska celler. Signalämnet stimulerar celler att dela sig genom att binda till receptorer på cellernas utsida. Tidigare försök att behandla Ewings sarkom genom att stänga ned dessa receptorer (IGF1R) med läkemedel har dock misslyckats – och nu vet svenska forskare...
Det är väl känt att mammografi, alltså avbildande undersökning av brösten, innebär att bröstcancer hittas tidigare. Då fås bättre prognos eftersom behandling snabbare kan sättas in. Det som har diskuterats är vilka åldersgränser som bör gälla vid screening. I EU rekommenderas mammografiscreening för kvinnor mellan 50 och 69 år, i Sverige kallas alla kvinnor vartannat år från 40 till 74 års ålder. – Det tog dock tid att införa detta i hela landet eftersom man i vissa delar hade brist på mammografikapacitet. Det har i efterhand gjort det möjligt för oss att jämföra utfallet i de delar av landet...
I Sverige vaccineras sedan 2012 flickor i årskurs 5 och 6 med Gardasil, som skyddar mot fyra varianter av humant papillomvirus, HPV. Två av dessa – HPV 16 och HPV 18 – kan ge livmoderhalscancer. Studier från andra länder har visat att vaccination skyddar mot HPV-infektion, mot kondylom och även mot de cellförändringar som utgör förstadiet till livmoderhalscancer. – Men vi är första land att rapportera att vaccination gör stor nytta även vad gäller att skydda mot cancer, säger Joakim Dillner, professor i infektionsbiologi vid Karolinska institutet. Tidig vaccination sänkte cancerrisken med 88...
Att använda artificiell intelligens, AI, för att hjälpa till inom medicinen är något som F&F skrivit om tidigare, nu senast när det gällde att granska bilder på födelsemärken för att hitta maligna melanom . Nu har svenska forskare för första gången jämfört prestandan i tre olika AI-system när det gällde att granska mammografibilder. – Varje tillverkare marknadsför just sitt system som väldigt bra, men vi var nyfikna på hur det skulle se ut i en objektiv utvärdering av mammografibilder från screening, och om de alla var lika bra eller lika dåliga, säger Fredrik Strand, forskare vid...