Annons

cancer

I Sverige vaccineras sedan 2012 flickor i årskurs 5 och 6 med Gardasil, som skyddar mot fyra varianter av humant papillomvirus, HPV. Två av dessa – HPV 16 och HPV 18 – kan ge livmoderhalscancer. Studier från andra länder har visat att vaccination skyddar mot HPV-infektion, mot kondylom och även mot de cellförändringar som utgör förstadiet till livmoderhalscancer. – Men vi är första land att rapportera att vaccination gör stor nytta även vad gäller att skydda mot cancer, säger Joakim Dillner, professor i infektionsbiologi vid Karolinska institutet. Tidig vaccination sänkte cancerrisken med 88...
Att använda artificiell intelligens, AI, för att hjälpa till inom medicinen är något som F&F skrivit om tidigare, nu senast när det gällde att granska bilder på födelsemärken för att hitta maligna melanom . Nu har svenska forskare för första gången jämfört prestandan i tre olika AI-system när det gällde att granska mammografibilder. – Varje tillverkare marknadsför just sitt system som väldigt bra, men vi var nyfikna på hur det skulle se ut i en objektiv utvärdering av mammografibilder från screening, och om de alla var lika bra eller lika dåliga, säger Fredrik Strand, forskare vid...
I blodkärlen patrullerar blodplättar, trombocyter, för att kunna täppa till de skador som uppkommer, en viktig roll för att minska risken för allvarlig blödning. Men dessa celler har även setts ha en mörkare sida, som sammanfattas i en översiktsartikel i Lancet Oncology . I studier i Lancet Oncology och Lancet gick det att se att cancerpatienter, som tagit läkemedel med acetylsalicylsyra, hade lägre risk för att deras tumörer skulle sprida sig än de som inte ätit sådana läkemedel. Då acetylsalicylsyra hämmar blodplättarna tolkade forskarna resultaten som att dessa celler på något vis bidrog...
Människan är chanslös mot maskinerna i ännu en tävlingsgren: Konsten att ställa rätt diagnos på hudförändringar. Tekniken kan rädda liv i kampen mot hudcancer – som drabbar fler än någonsin.
Vår mänskliga arvsmassa är uppbyggd av tre miljarder baspar och rymmer 22.000 gener. För att förstå orsaken bakom sjukdomar som cancer har mycket forskning gjorts på de 1,5–2 procent av arvsmassan som ger upphov till protein. Övrig arvsmassa kallas icke-kodande, men är också mycket viktig. Här finns exempelvis regioner som styr när i utvecklingen ett visst protein ska tillverkas, i vilka vävnader det ska finnas och i hur stor dos. – Vår tanke var att söka efter avvikelser, mutationer, i de övriga 98 procenten av arvsmassan då vi vet att majoriteten av alla mutationer finns här. Men eftersom...
Varje år insjuknar ungefär 10 000 män i prostatacancer vilket gör det till Sveriges vanligaste cancerform . De allra flesta är över 50 år gamla och prognosen varierar beroende på när sjukdomen upptäcks. Har cancern inte spridit sig kan man botas helt genom att prostatan opereras bort . Ingreppet medför dock bieffekter som kan skjuta sexlivet i sank. Bland annat försämras förmågan att få erektion och penisen blir kortare i slakt tillstånd. Sädesvätskan försvinner helt och månaderna efter operationen kan det istället läcka lite urin vid en utlösning. En del regioner erbjuder bra stöd och...