Annons

covid-19

I mitten av april började forskare vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm att samla in avloppsprover vid flera reningsverk i Stockholm, något Forskning & Framsteg redan skrivit om . De första analyserna visar nu att prov från reningsverken i Bromma och Henriksdal innehåller coronavirus. – Halterna var högre i proven från Bromma, mer kan jag inte säga just nu. Vi arbetar fortfarande med analyserna, säger Zeynep Cetecioglu Gurol som leder projektet. I samarbete med forskare från bland annat USA och Nederländerna arbetar hon och hennes medarbetare med att utveckla en metod som ska kunna...
Forskarna skickade ut 1 000 testkit med en förfrågan om att donera en droppe blod. De fick 550 kit i retur. Av dessa var 446 provsvar godkänt utförda. Metoden gör att forskarna bland annat kan samla in information om fler olika virusproteiner samtidigt. Genom att sätta ihop och jämföra data kan man skapa en bild av både infektion och spridning. De flesta proverna togs på påskafton, den 11 april, och resultatet från dem visar hur smittspridningen såg ut kring slutet av mars. Nu i dagarna görs nya utskick till 1 000 stockholmare, dels för att verifiera data från den första provtagningen och...
Det är inget nytt fenomen vi ser. Men omfattningen av coronaskämt känns kanske överväldigande på grund av nya former av spridning. Vi skämtar om Corona-öl, om hur det är att leva isolerat från varandra, om hur vi bunkrade toapapper. Enligt forskare är det ett sätt att hantera kriser som går långt tillbaka i mänsklighetens historia, vilket också framkom i en forskardebatt som Göteborgs universitets samhällsfakultet nyligen arrangerade tillsammans med Folkuniversitetet. – I alla tider har man skämtat om det som är svårt. Det handlar om ett yttre hot som måste hanteras. Redan i Boccaccios...
Forskare från Uppsala universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har simulerat hur Corona-smittan sprids i det svenska samhället. Resultatet , som publicerats på en server för ej fackgranskade artiklar, visar att smittan kommer att nå en topp i början av maj. Antalet intensivvårdsplatser kommer att vara 40 gånger större än de som fanns tillgängliga vid utbrottets början. Eftersom platserna fördubblats sedan dess betyder det att 20 gånger fler platser skulle behövas jämfört med dagens nivå för att kunna ta emot alla. Modellen visar också att det totala...
Bara fyra dagar efter det första bekräftade coronafallet i Nederländerna hittades viruset i avloppsvatten vid storflygplatsen Schiphol. Resultatet , som publicerats men ännu inte fackgranskats, visar att analyser av avloppsvatten kan användas för smittspårning. Även i USA har forskare spårat virusets spridning via avloppsvatten. Analyser där pekar på att antalet smittade var fem gånger fler än de fall som rapporterats i området. Avloppsprover från reningsverk i Stockholm Vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm leder kemiforskaren Zeynep Cetecioglu Gurol ett svenskt projekt som den senaste...
Under de senaste två veckorna har Frank Dignum, professor i datavetenskap vid Umeå universitet, lagt sin vanliga forskning åt sidan. Istället har han tillsammans med andra frivilliga kollegor i Sverige och övriga Europa byggt ett simuleringsverktyg där beslutsfattare kan testa effekterna av olika åtgärder för att begränsa spridningen av coronasmittan. Till skillnad från många andra smittspridningsmodeller tar den hänsyn till både socialt beteende och hur ekonomin påverkas. – Vad som händer med ekonomin är en viktig fråga som vi också vill utveckla vidare, säger Frank Dignum. Simulerar...