Annons

covid-19

När en global pandemi tvingar oss till isolering är det är lätt att förstå om gravida kvinnor känner en extra oro. Forskare har precis börjat förstå hur covid-19 kan påverka blivande mammor och deras ofödda barn. Men risken är att gruppen blir åsidosatt när världen fokuserar på att skydda äldre och andra sköra grupper. Under en graviditet blir kvinnans immunförsvar mindre aggressivt för att förhindra att det ger sig på det genetiskt annorlunda barnet som växer i magen. Det gör bland annat att mamman blir mer mottaglig för virusinfektioner. Lungorna får också mindre arbetsutrymme på grund av...
Från desinficering till övervakning. Robotar har fått många nya uppdrag under coronakrisen. Under ett två veckor långt pilottest patrullerar en fjärrstyrd robothund en park i Singapore. Uppdraget är att se till att människor håller avstånd. Roboten spelar upp ett förinspelat meddelande och är även försedd med kameror som används för att räkna antalet besökare. Enskilda individer ska dock inte identifieras enligt innovationsmyndigheten Govtech som står bakom försöket.
Det har i medier spekulerats mycket kring huruvida coronapandemin i olika länder används som ett svepskäl för att avskaffa demokratin. Inte sällan dras paralleller till mellankrigstiden 1918–1945 och den turbulenta ekonomiska och politiska situation som då rådde i Europa och resten av världen. – Mellankrigstiden är känd för stor desperation, många demokratiska sammanbrott och en djup ekonomisk kris. När man ser kriser uppstå refererar man till det som är känt i historien. Men det går inte att jämföra den tidens nya och bräckliga demokratier med demokratier av idag, som har överlevt i mer än...
Du som forskar på luftburen smitta får säkerligen många frågor dessa dagar. Vilken är den vanligaste frågan? – Många undrar just över aerosol och virus i luft, eftersom vi kanske är den forskargrupp i Sverige som håller på mest med det. Det kan vara journalister som vill förstå sjukdomen bättre, och företag eller privatpersoner som har funderingar kring olika situationer kopplade till luftsmitta. Vad är ditt vanligaste svar? – Oftast hänvisar jag till befintliga riktlinjer och dokument om exempelvis vårdhygien och smittskydd, även om de kanske inte alltid är heltäckande. Vi har tyvärr inga...
I ett internationellt samarbete, döpt till Coronavirus Pandemic Epidemiology Consortium , använder forskare en app för att lära sig mer om symptom och riskfaktorer bakom covid-19 samt för att kunna förutse nya utbrott. I appen rapporterar frivilliga användare sin hälsostatus dagligen. Den som känner sig krasslig får svara på frågor om en rad symtom som förknippas med sjukdomen, bland annat hosta, yrsel och nedsatt lukt- eller smaksinne. Upptäcker tidigt utbrott av covid-19 Appen, Covid-19 Symptom Tracker, är utvecklad vid King’s College i London och Guys and St Thomas’ sjukhus i London i...
I mitten av april började forskare vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm att samla in avloppsprover vid flera reningsverk i Stockholm, något Forskning & Framsteg redan skrivit om . De första analyserna visar nu att prov från reningsverken i Bromma och Henriksdal innehåller coronavirus. – Halterna var högre i proven från Bromma, mer kan jag inte säga just nu. Vi arbetar fortfarande med analyserna, säger Zeynep Cetecioglu Gurol som leder projektet. I samarbete med forskare från bland annat USA och Nederländerna arbetar hon och hennes medarbetare med att utveckla en metod som ska kunna...