Annons

covid-19

70+, riskgrupper och vårdpersonal. Så ser prioritetslistan ut över vilka som först ska erbjudas vaccin mot covid-19 när vaccinationerna kommer igång under 2021. Det enligt den plan som Folkhälsomyndigheten presenterade i slutet av augusti. Men vaccinationerna kan komma i gång först när det finns ett eller flera godkända vaccin och prioritetsordningen kan kastas om beroende på vilket vaccin som hinner först. – Om det första vaccinet visar sig fungera dåligt på äldre kommer vi sannolikt inte att prioritera den gruppen utan vänta tills det förhoppningsvis kommer ett som fungerar bättre, säger...
Äldre har ökad risk att drabbas av svår covid-19, men även vissa unga kan få mycket allvarliga symtom och avlida – frågan har varit varför. I två studier har svenska och internationella forskare försökt ringa in vad som kan ligga bakom detta, vilket de skriver om i den vetenskapliga tidskriften Science . En del tycks vara att patienterna saknar ett slags proteiner som kallas typ 1-interferoner. Dessa har en mycket viktig roll i det tidiga immunförsvaret mot virus, berättar Petter Brodin, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet. En viktig variant av dessa...
Det är svårt att göra vaccin mot virus som förändrar sig hela tiden, det vill säga muterar mycket. Detta gör att det är komplicerat och ibland omöjligt att utveckla ett vaccin som skulle kunna ge skyddande immunsvar mot alla varianter av viruset. Hiv är ett exempel på ett virus som muterar i rekordfart. Influensaviruset muterar också, men inte lika mycket, och därför måste vaccinet bytas ut varje år. En annan utmaning i vaccinutveckling är virus som lägger sig latent, till exempel integrerar sin arvsmassa i cellernas arvsmassa eller kärna. Hiv och herpesvirus är sådana exempel. Eftersom sars-...
I tider av oro och rädsla vänder sig många till litteraturen. Intresset för skönlitteratur som kan ge perspektiv på den pandemi vi nu går igenom har ökat. Bland annat har Virgina Woolfs bok Mrs Dalloway fått ett stort uppsving.
Att bättre kunna förutsäga vilka covid-patienter som löper ökad risk att få ett allvarligt förlopp är viktigt när vården ska fördela resurser. Nu har svenska forskare hittat ett sätt att göra just detta. – Vi kunde se att de som hade virus i blodet hade en kraftigt förhöjd risk att bli allvarligt sjuka och att dö. Det spelar roll för hur vi ihop med andra riskfaktorer ska kunna besluta exempelvis om nivå på övervakning men även om behandling, säger Karl Hagman, specialistläkare i infektionsmedicin vid Danderyds sjukhus och doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Karolinska...
Fem frågor till Amy  Loutfi, vicerektor för AI och professor i datavetenskap vid Örebro universitet. Amy  Loutfi är en av deltagarna i Omstartskommissionen där experter inom olika områden tar fram en handfast plan för hur Sverige kan starta om efter coronakrisen.