Annons

covid-19

I 2020 års SOM-undersökning vid Göteborgs universitet fanns frågan om svenskarnas förtroende för olika aktörers hantering av coronapandemin. Data samlades in från september till december, huvudsakligen under den så kallade andra vågen. För att räkna ut förtroendebalansen har forskarna tagit andelen som känner ett stort förtroende för varje aktör, och dragit ifrån andelen som känner ett litet förtroende för samma aktör. Folkhälsomyndigheten hade högt förtroende hos svenskarna under hösten 2020. Förtroendet för den ­enskilda ­medborgarens hantering av pandemin ­ligger till och med på minus...
Pandemin har gjort att vi rör oss mindre och sitter mer. Ny forskning visar samtidigt att hälsoriskerna med att sitta länge underskattats. Nu skrivs rekommendationerna om. Lyssna också på F&F:s poddavsnitt som gästas av Elin Ekblom Bak som länge forskat om hur människor påverkas av långvarigt stillasittande.
Än är det mycket vi inte vet om covid-19, sjukdomen som orsakas av viruset sars-cov-2. En förklaring till att vissa blir väldigt sjuka tros dock vara att kroppens immunförsvar överreagerar på ett sätt som skadar patienten. Nu pekar en studie från Lunds universitet åt samma håll. Forskare har nämligen tittat på upphostat slem från drygt tio patienter med covid-19, och sett att det är fullt av nätliknande strukturer som gör att slemmet blir extra segt, förvärrar inflammationen och orsakar blodproppar. Näten kallas Neutrophil Extracellular Traps, eller NETS, och består av vita blodkroppar som...
Med ett undantagstillstånd kan en statsmakt tillfälligt ge sig själv utökade befogenheter, till exempel att införa utegångsförbud. Tanken är åtgärderna ska sättas in för att hantera svåra kriser. Mellan januari och juni år 2020 införde drygt hälften av världens länder undantagstillstånd i någon utsträckning. Det motsvarar antalet som infördes under hela den förgående tioårsperioden. Resultaten kommer från en studie genomförd av forskare från Göteborgs och Stockholms universitet. – Under förra året märkte vi att vissa länder valde att införa undantagstillstånd och andra inte. Länder stod...
Ett nedsatt luktsinne är ett av de vanligaste symtomen vid covid-19, vilket F&F tidigare har skrivit om . I dagsläget är luktträning den enda metoden som hjälper. Den går ut på att lukta-och-gissa på vardagsdofter, till exempel genom att ta på sig en ögonbindel och sniffa på kryddburkar – varje dag i flera månader. Jonas Olofsson Bild: Niklas Björling – Problemet är att dagens luktträning är ganska primitiv. Många som provar säger att de slutade för att det inte hände någonting, trots att de kanske bara har hållit på i några dagar, säger Jonas Olofsson , professor i psykologi vid...
Det är inte bara virus som sprids i kluster. Även sociala normer. Det konstaterar Kungliga vetenskapsakademien i en ny rapport . När människor använder munskydd ökar chanserna för att ännu fler ska ta efter och göra likadant. Vi är också mer benägna att vaccinera oss om olika ledargestalter går före och offentligt tar vaccin. Daniel Västfjäll är professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet och har varit med och skrivit rapporten. Han konstaterar att det är viktigt att restriktionerna är konkreta och att det framgår tydligt vad vi som individer förväntas göra och inte göra. – Det...