Annons

covid-19

Med hjälp av blippningar från 1,8 miljoner individuella resekort har forskare från Kungliga tekniska högskolan, KTH, kartlagt stockholmarnas resvanor i kollektivtrafiken under våren och hösten år 2020. Statistiken är anonym, men genom att analysera varifrån morgonresorna startade kunde forskarna räkna ut var kortens ägare bodde. Detta kombinerades med data från SCB om saker som den genomsnittliga inkomst– och utbildningsnivån i området, samt hur många av de boende som är födda i Sverige. Minskad trafik från välbärgade områden Under våren 2020 minskade personer från de mest välbärgade områdena...
Under år 2020 togs flera matematiska modeller fram för att förutspå smittspridning, dödsfall och vårdbelastning i Sverige till följd av covid-19. Dessa prediktioner hjälpte beslutsfattare i deras planeringsarbete till viss del, men hade samtidigt ett flertal brister. Det konstaterar en oberoende forskargrupp efter att på uppdrag av Folkhälsomyndigheten ha granskat covid-19-modeller från år 2020. Otydlighet kring begrepp Anna Jöud Bild: Olle Dahlbäck Rapporten omfattar modeller framtagna av Folkhälsomyndigheten, samt av svenska och internationella forskare. Ett vanligt problem var att...
Det är tänkbart att den pågående pandemin började med en laboratorieläcka. Det menar Fredrik Elgh, professor i virologi vid Umeå universitet. Efter den första sars-epidemin 2003 granskade han ett laboratorium i Singapore som av misstag släppte ut viruset.
Medicin­journa­listen Amina Manzoor har skrivit en bok om hur vi kan lära oss att leva med det nya coronaviruset – så som vi gjort med virus från tidigare ­pandemier. Här är ett utdrag ur boken.
Efter ett trauma är det vanligt att dras med påträngande minnen och flashbacks. Nu visar en svensk studie att en kort internetbehandling nära inpå den traumatiska upplevelsen kan ge god effekt mot sådana symtom, både på kort och lång sikt, jämfört med att inte få någon behandling alls. Målet är att hjälpa personer innan de utvecklar posttraumatiskt stressyndrom, ptsd, berättar Maria Bragesjö , som doktorerar i psykologi vid Karolinska Institutet och är studiens försteförfattare. – Snittiden från att vara med om en traumatisk händelse till att få behandling för ptsd är annars omkring 10 till...
Susanne Strand är docent i kriminologi vid Örebro universitet och forskningsledare vid Centrum för Våldsstudier. Har partnervåldet ökat under pandemin? – Det är svårt att säga, men troligtvis ja. Under år 2020 ökade antalet samtal till Kvinnofridslinjen , men enligt BRÅ:s siffror syntes ingen stor ökning av anmälda våldsbrott mot kvinnor jämfört med året innan. Statistiken kring partnervåld är dock svårtolkad, då vi inte vet om våldet ökar eller om fler anmäler. Däremot vet vi att pandemin har förstärkt riskfaktorer med koppling till partnervåld. Vilka är riskfaktorerna? – Bland annat...