Annons

covid-19

Upp till 80 procent av alla med covid-19 drabbas av luktbortfall. F&F:s Oskar Alex bestämde sig för att ta reda på varför, och vad de covid-sjuka har gemensamt med honom, en av 10 000 svenskar som fötts utan luktsinne. Sökandet ledde till experter som forskat på hans egen hjärna, och till en kollega som trott sig ha haft otur i matbutiken.
Pandemin har fått forskare världen över att lägga annat åt sidan och i stället ägna sig åt covid-19. Under perioden januari till och med november producerades totalt 74 115 forskningspublikationer om det nya coronaviruset, visar en sammanställning från OECD . USA är det land som varit mest aktivt, följt av Kina och Storbritannien. Källa: OECD
I en uppmärksammad studie har forskare samlat in pollendata och data över hur många fall av covid-19 som noterats i 31 länder på fem kontinenter. – Det mest framträdande fyndet var att ökade halter av luftburet pollen samvarierade med ökningar vad gäller antalet fall av covid-19 infektion i de flesta länder, säger Athanasios Damialis, forskare inom miljömedicin vid Technische Universität München i Tyskland. Han ledde studien vars resultat publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS . Pollennivåer har samlats in från 248 mätstationer, varav en handfull finns i Sverige. Forskarna visar att...
I Sverige liksom i många andra länder pågår arbetet med att bygga digitala system för vaccinationsintyg. Ett sådant kan komma att krävas både för resor och för att få tillträde till kultur- och idrottsevenemang. Men hur ska de utformas för att gälla över hela världen, vara säkra och skydda den personliga integriteten? I ett pilotprojekt utvecklar världshälsoorganisationen, WHO, en standard för ett smart, digitalt vaccinintyg som ska gälla över landsgränser. Ett hundratal experter deltar i arbetet som sker i samarbete med Estlands regering . – Ett första utkast ska presenteras i slutet av mars...
Studier som kartlägger hur immunförsvaret reagerar på covid-19 kan leda till nya behandlingar och rädda liv, men är mycket tidskrävande. Nu vill forskare snabbspola processen med hjälp av hundra­tusentals rymdpiloter i det populära datorspelet EVE Online.
Sjukdomen covid-19 slår olika mot män och kvinnor och globalt är risken att avlida med sjukdomen hela 1,7 gånger högre för män. I en artikel i tidskriften Science har två forskare verksamma i USA sammanställt vad man hittills vet om hur mäns och kvinnors immunsystem agerar vid infektionen . Hans-Gustaf Ljunggren, läkare och professor i infektionsmedicin vid Centrum för Infektionsmedicin vid Karolinska institutet i Huddinge, anser att artikeln är en bra och systematisk sammanställning av det aktuella kunskapsläget. – Mycket var känt sedan tidigare, men lite spännande tyckte jag det var att män...