Annons

Egypten

Den traditionella gränsen mellan bronsålder och järnålder i Grekland sätts vanligtvis till omkring 1000 f.Kr., medan järnålderns början i Sverige dateras till omkring 500 f.Kr.
Under efterkrigstiden, fram till och med 1970-talet, antog de flesta människor i västvärlden att religionen aldrig mer skulle spela någon större roll i världshändelserna
Att den som stör en vilande mumie kan drabbas av en sjukdoms- eller dödsförbannelse är en modern myt.
Mumifiering skulle försäkra den döde om ett evigt liv. Men genom tiderna har miljontals mumier nyttjats till allt från läkemedel, färgpigment och gödningsämne till bränsle i ånglok.