Annons

elementarpartiklar

Fysiken har länge sett som sin uppgift att finna de naturlagar som döljer sig innerst inne bakom mångfalden av företeelser vi ser runt om oss.
Kerstin Jon-And är professor i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet och ordförande för Atlas, en av de fyra detektorerna vid världens största accelerator, LHC-ringen vid Cern i Genève.
Om man vill beskriva relationen mellan matematik och fysik ligger det nära till hands att tänka på dem som två personer förenade i ett äktenskap som innehåller både intensiv passion och perioder av
Neutriner är partiklar som med sitt gåtfulla beteende länge har gäckat fysikerna. Elementära som de är, skulle de sakna massa och uppträda i naturen i tre olika skepnader.
"Ännu så länge hypotetiska partiklar", så beskrev Jan S. Nilsson kvarkar i F&F 5/67.