Annons

embryon

Jag träffar Outi Hovatta i Genève där hon under det senaste halvåret periodvis har gästforskat vid stamcellsenheten på Hôpitaux Universitaires de Genève.
I november väckte den japanske forskaren Shinya Yamanaka stor uppståndelse när han och hans kolleger vid Kyotouniversitetet kunde få mänskliga hudceller att bli så kallade pluripotenta celler, allt
Stamcellsforskaren Woo Suk Hwang sade sig i maj 2005 ha klonat det första mänskliga embryot - en världssensation när nyheten presenterades i vetenskapliga tidskrifter och massmedier.
För att kunna fästa i livmoderslemhinnan måste ett befruktat ägg klara av flera uppgifter. Förutom att det ska utvecklas på rätt sätt och i rätt tid, måste det också signalera sin ankomst.
Vid ett vetenskapligt möte i februari presenterades nya rön om så kallade autoantikroppar.
- De tredimensionella bilderna är så tydliga att man kan urskilja varenda cell, säger Stefan Bengtson, försteintendent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.