Annons

embryon

- De tredimensionella bilderna är så tydliga att man kan urskilja varenda cell, säger Stefan Bengtson, försteintendent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
Men nej - och detta av det enkla skälet att det inte föreligger någon forskarkontrovers i frågan.
Många har säkert fått lära sig i skolan att "ontogenin upprepar fylogenin", den så kallade biogenetiska regeln. Den populariserades av Ernst Haeckel, Darwins tyske apostel.
Den förstärks av att det inte tidigare varit klart om stress faktiskt påverkar chansen att bli gravid.
En kanadensisk forskargrupp har för första gången undersökt hur en rökande partner påverkar utfallet när ofrivilligt barnlösa kvinnor får befruktade ägg insatta i livmodern.
På så vis kan biologer för första gången fortlöpande i mikroskop följa vad som sker under ytan i ett embryo.