Annons

fortplantning

Stamcellsforskaren Woo Suk Hwang sade sig i maj 2005 ha klonat det första mänskliga embryot - en världssensation när nyheten presenterades i vetenskapliga tidskrifter och massmedier.
Den saken står nu klar efter att ödlehonan Flora vid Chester Zoo i Storbritannien, som aldrig har parat sig med en hanne, lade elva livskraftiga ägg i maj förra året.
Mossor kan ha utnyttjat djur för sin fortplantning långt innan det fanns blommor och bin.
Vad skulle du välja för att om möjligt höja ditt blivande barns IQ-nivå - att själv leva sundare, äta medicin, få injektioner eller använda genteknik för att påverka barnet?
Nästan alla av 400 tillfrågade Uppsalastudenter vill ha ett eller flera barn. Men hälften av kvinnorna tänker sig att få sitt sista barn mellan 35 och 39, en ålder då fruktsamheten avtagit.
Till skillnad från de flesta däggdjurshonor lever kvinnor många årtionden efter det att de inte längre kan få barn. Det kunde vi läsa om i Långt liv ger fler barnbarn (F&F 8/04).