Annons

freds- och konfliktforskning

Förra året var det våldsammaste året sedan kalla krigets slut, räknat i antal dödsoffer. Nu ser vi alltså en ökning i både antalet krig och i antal dödsoffer, enligt Uppsala universitets Uppsala Conflikt Data Program . Kriget i Syrien driver förstås upp siffrorna, men även de svåra konflikterna i Irak, Afghanistan, Nigeria och Ukraina bidrar till de höga siffrorna. På lång sikt har världen blivit fredligare, och tiden efter kalla krigets slut präglades av ett minskat antal konfliker. Men sedan några år ökar våldet i världen igen. – Konflikten i Syrien är extremt blodig, och vi ser i nuläget...
Islamiska staten (IS) förlorade Tikrit i centrala Irak i början av april och förlorade slaget om Kobane i norra Syrien i slutet av 2014, men inget tyder på att de skulle vara på fallrepet. Under våren intog de den irakiska provinshuvudstaden Ramadi, drygt tio mil väster om Bagdad, och i nuläget behärskar de halva Syrien . IS har under början av 2015 etablerat sig i fler länder, där strategin är att polarisera befolkningen och underblåsa interna konflikter. Det handlar även om att upprätthålla en berättelse om framgång och expansion. Det framgår av en analys från Institute for the study of war...
Årets rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar att vi är alltmer oroliga över omvärldsutvecklingen. År 2014 innebar därmed en tydlig förändring för det svenska opinionsklimatet, enligt Henrik Ekengren Oscarsson, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Andelen som är oroliga för situationen i Ryssland har trefaldigats från 13 till 39 procent mellan 2013 och 2014. Även oron för militära konflikter har ökat markant, liksom för terrorism, och då har frågorna ställts innan attentaten i Paris och Köpenhamn. Fler är även positiva till ökade försvarskostnader,...
Det förra året var våldsamt. Krigen i Syrien och Irak medförde höga dödstal, och nya krig bröt ut, till exempel i Ukraina. Andra konflikter eskalerade, som den i Gaza. Dessutom visade pågående konflikter i bland annat Afghanistan, Nigeria, Somalia och Jemen inga tecken på avmattning. Sammantaget ger detta, enligt en preliminär uppskattning som gjorts av Uppsala universitets konfliktdataprogram, en dyster bild av år 2014, där framför allt läget i Mellanöstern pekas ut som hotfullt. Bland de positiva händelserna kan forskarna peka på ett fredsavtal i Filippinerna, samt att fredsprocessen i...
Ökningen är en del av en trend mot en mer instabil och våldsam värld , där antalet dödade i terrordåd har ökat kraftigt sedan början av 2000-talet. Terrordåden kan dock inte förklaras av faktorer som fattigdom eller analfabetism, utan sker snarare i instabila länder som präglas av etniska och religiösa konflikter . Tidigare var nationell separatism oftast en orsak till terrorism, men numera är religion den främsta ideologiska grunden. Terrorn utövas huvudsakligen av radikala sunnimuslimska grupper som talibanerna, Boko haram, Islamiska staten eller Al Qaida. Under år 2013 kunde 66 procent av...
De senaste sju åren har världen blivit våldsammare. De är framför allt länder som Syrien, Sydsudan, Afghanistan och Irak som ligger bakom utvecklingen. Det framgår av den senaste årsrapporten från Global peace index , som rankar 162 länder efter 22 parametrar för fredlighet. De mäter allt från mordtal och dödstal i konflikter till hur många som är fängslade och vapenexportens omfattning. Indexet framställs av forskare vid The institute for economics and peace i Sydney. De faktorer som mest bidragit till ofred är den ökande vapenhandeln, den växande terrorismen och de allt högre mordtalen...