Annons

freds- och konfliktforskning

Under 2015 dödades 118 000 personer i krig och inbördeskrig, vilket är en minskning jämfört med 2014 då 130 000 dödades, enligt nya siffror från Uppsala universitet. – Ja, det ser i nuläget ut som att kulmen är nådd, säger Erik Melander , professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och ansvarig för Uppsala conflict data program . Han pekar på att krigen i Syrien och Irak har avmattats något och påpekar att det är dessa krig som påverkar siffrorna mest. – De flesta av de elva krig som pågår i världen har avmattats under 2015, säger han. Det är bara i Afghanistan och Yemen...
Terrorismens tid är nu. Det framgår av Global terrorism index som konstaterar att 2014 års siffror är de värsta på många år. Av de 32000 människor som dödades i terrordåd förra året föll merparten offer för islamistiska grupper som Boko Haram, Islamiska staten eller talibaner. Nigeria är det land som haft den största ökningen på senare år, medan Pakistan har haft den största minskningen, räknat i antal dödsoffer. Terrorns geografi år 2014. I fem länder skedde 78 procent av alla dödsfall som kan hänföras till terrorism förra året: Irak, Nigeria, Afghanistan, Pakistan och Syrien. Bild: Global...
Källor: UNHCR, BBC, The Economist, Al-Jazira Fotnot: Från några nordafrikanska länder saknas data Bild: Johan Jarnestad Merparten, drygt 11 miljoner, är flyktingar inom det egna landet. Flera länder i Afrika har på senare år blivit mer restriktiva med att ta emot flyktingar, vilket är en konsekvens av den växande terrorismen i Centralafrika, Afrikas horn och Västafrika.
I denna graf härrör siffrorna från och med 1946 från Uppsala conflict data program , som tas fram av freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet, som kritiskt granskat de uppgifter om antal dödade i krig som förekommit. Siffrorna för den tidigare delen av kurvan kommer från freds- och konfliktforskare vid Yale och Stanfords universitet. Dessa siffror har publicerats i olika kurvor i Our world in data , en statistiksajt som nationalekonomen Max Roser vid Oxford universitet står bakom. Grafen visar dödssiffror i relation till folkmängden i världen under åren 1900 till 2014. Inget tyder...
Förra året var det våldsammaste året sedan kalla krigets slut, räknat i antal dödsoffer. Nu ser vi alltså en ökning i både antalet krig och i antal dödsoffer, enligt Uppsala universitets Uppsala Conflikt Data Program . Kriget i Syrien driver förstås upp siffrorna, men även de svåra konflikterna i Irak, Afghanistan, Nigeria och Ukraina bidrar till de höga siffrorna. På lång sikt har världen blivit fredligare, och tiden efter kalla krigets slut präglades av ett minskat antal konfliker. Men sedan några år ökar våldet i världen igen. – Konflikten i Syrien är extremt blodig, och vi ser i nuläget...
Islamiska staten (IS) förlorade Tikrit i centrala Irak i början av april och förlorade slaget om Kobane i norra Syrien i slutet av 2014, men inget tyder på att de skulle vara på fallrepet. Under våren intog de den irakiska provinshuvudstaden Ramadi, drygt tio mil väster om Bagdad, och i nuläget behärskar de halva Syrien . IS har under början av 2015 etablerat sig i fler länder, där strategin är att polarisera befolkningen och underblåsa interna konflikter. Det handlar även om att upprätthålla en berättelse om framgång och expansion. Det framgår av en analys från Institute for the study of war...