Annons

freds- och konfliktforskning

I denna graf härrör siffrorna från och med 1946 från Uppsala conflict data program , som tas fram av freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet, som kritiskt granskat de uppgifter om antal dödade i krig som förekommit. Siffrorna för den tidigare delen av kurvan kommer från freds- och konfliktforskare vid Yale och Stanfords universitet. Dessa siffror har publicerats i olika kurvor i Our world in data , en statistiksajt som nationalekonomen Max Roser vid Oxford universitet står bakom. Grafen visar dödssiffror i relation till folkmängden i världen under åren 1900 till 2014. Inget tyder...
Förra året var det våldsammaste året sedan kalla krigets slut, räknat i antal dödsoffer. Nu ser vi alltså en ökning i både antalet krig och i antal dödsoffer, enligt Uppsala universitets Uppsala Conflikt Data Program . Kriget i Syrien driver förstås upp siffrorna, men även de svåra konflikterna i Irak, Afghanistan, Nigeria och Ukraina bidrar till de höga siffrorna. På lång sikt har världen blivit fredligare, och tiden efter kalla krigets slut präglades av ett minskat antal konfliker. Men sedan några år ökar våldet i världen igen. – Konflikten i Syrien är extremt blodig, och vi ser i nuläget...
Islamiska staten (IS) förlorade Tikrit i centrala Irak i början av april och förlorade slaget om Kobane i norra Syrien i slutet av 2014, men inget tyder på att de skulle vara på fallrepet. Under våren intog de den irakiska provinshuvudstaden Ramadi, drygt tio mil väster om Bagdad, och i nuläget behärskar de halva Syrien . IS har under början av 2015 etablerat sig i fler länder, där strategin är att polarisera befolkningen och underblåsa interna konflikter. Det handlar även om att upprätthålla en berättelse om framgång och expansion. Det framgår av en analys från Institute for the study of war...
Årets rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar att vi är alltmer oroliga över omvärldsutvecklingen. År 2014 innebar därmed en tydlig förändring för det svenska opinionsklimatet, enligt Henrik Ekengren Oscarsson, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Andelen som är oroliga för situationen i Ryssland har trefaldigats från 13 till 39 procent mellan 2013 och 2014. Även oron för militära konflikter har ökat markant, liksom för terrorism, och då har frågorna ställts innan attentaten i Paris och Köpenhamn. Fler är även positiva till ökade försvarskostnader,...
I februari 1946, bara ett halvår efter det att två atombomber släppts över städerna Hiroshima och Nagasaki, lanserade de allierade segrarmakterna ett förslag som genom general Douglas MacArthur presenterades för den japanska regeringen. Förslaget gick ut på att Japan i praktiken skulle avhända sig framtida möjligheter att gå i krig. En artikel i konstitutionen, artikel 9, skulle göra landet till en pacifistisk nation utan militär förmåga, annat än i självförsvar. Lagförslaget var så omvälvande för den grundligt besegrade önationen att några av kabinettets medlemmar offentligt brast ut i gråt...
Det förra året var våldsamt. Krigen i Syrien och Irak medförde höga dödstal, och nya krig bröt ut, till exempel i Ukraina. Andra konflikter eskalerade, som den i Gaza. Dessutom visade pågående konflikter i bland annat Afghanistan, Nigeria, Somalia och Jemen inga tecken på avmattning. Sammantaget ger detta, enligt en preliminär uppskattning som gjorts av Uppsala universitets konfliktdataprogram, en dyster bild av år 2014, där framför allt läget i Mellanöstern pekas ut som hotfullt. Bland de positiva händelserna kan forskarna peka på ett fredsavtal i Filippinerna, samt att fredsprocessen i...