Krigserfarenheter kan göra människor mer religiösa

Amerikanska soldater som stridit i fronten besöker oftare religiösa församlingar än soldater utan stridserfarenhet.   

Publicerad

Påverkar krigserfarenheter religiösa föreställningar och beteenden? För att få ett svar på denna fråga har amerikanska forskare analyserat två enkätundersökningar bland amerikanska soldater. I dessa har man kunnat jämfört två grupper: soldater med och utan stridserfarenhet. Eftersom dessa rimligen är slumpmässigt fördelade, kan detta ses som ett så kallat naturligt experiment.

I den första enkäten, där drygt 480 soldater ingick, fann forskarna att bland soldater med stridserfarenheter var sju procentenheter mer benägna att regelbundet besöka någon religiös församling än de utan fronterfarenhet. 

I den andra enkäten, där över 11 500 soldater ingick, så var även där gruppen som varit med om eldstrider mer benägna att göra regelbundna besök i någon form av religiös församling, enligt studien som genomförts av forskare vid The National buraeu of economic reserach.

Denna skyttegravseffekt var särskilt tydlig bland yngre soldater med lägre grader. Resultatet kvarstod även sedan man kontrollerat för flera socioekonomiska faktorer.

Den starkaste effekten hittades dock hos soldater som sårats i strid. Bland dem var andelen som regelbundet besökte religiösa församlingar sju procentenheter högre än bland dem som undkommit striderna oskadda. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor