Annons

kemi

Halva prissumman på 9 miljoner kronor går till Frances H. Arnold från USA som utvecklat en metod för att tillverka skräddarsydda enzymer. Dessa används bland annat för att tillverka läkemedel och förnybara bränslen. Tekniken är inspirerad av evolutionen och går ut på att stegvis förändra ett enzym genetiskt tills det får önskade egenskaper. Andra halvan av priset delas mellan amerikanen George P. Smith och britten Sir Gregory P. Winter för en ny metod att framställa antikroppar med hjälp av virus som infekterar bakterier så kallade bakteriofager. Tack vare antikroppar som utvecklats med deras...
Ju varmare klimat, desto mer energi går åt till att kyla byggnader. Forskare letar därför enklare och billigare alternativ till traditionell luftkonditionering. I senaste numret av tidskriften Science rapporterar forskare från amerikanska Columbia university att de lyckats sänka temperaturen med upp till sex grader Celsius med hjälp av en plastfilm. Forskarna utgick från vanlig vit solreflekterande färg som används för att måla taken i många varma länder. Färgen består av en polymer som blandats med ett pigment, till exempel titandioxid, som ger färgen dess reflekterande förmåga. I den nya...
Det har tagit många år och ännu flera mätningar att komma fram till nya definitioner av de enheter som beskriver till exempel längd, strömstyrka och temperatur. Men nu är organisationen Allmänna konferensen för mått och vikt färdig med sitt arbete och de nya definitionerna ska börja gälla våren 2019. När metersystemet infördes efter franska revolutionen i slutet av 1700-talet definierades en meter som en tiomiljondel av avståndet mellan nordpolen och ekvatorn längs Parismeridianen. Var och en som ville kontrollera längden av en meter kunde alltså mäta jordens storlek, dividera och sedan...
Den varma och torra sommaren ledde till låga grundvattennivåer och bevattningsförbud på många håll. Och vattenbrist kan bli vanligare i Sverige i framtiden. – Klimatförändringsmodellerna förutspår att det blir just långa sammanhängande torrperioder. Sedan kommer regnet i längre sjok under höst och vinter, säger Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet. Tillsammans med sina kollegor utvecklar han metoder för att öka tillgången på grundvatten. Ett sätt är att leda regnvatten till områden med porösa jordlager där det lättare kan sippra ner. En annan metod...
Bild: Johan Jarnestad Fakta: Ingela Marklinder, docent i kostvetenskap, Uppsala universitet
2020 förbjuds en stor grupp giftiga ämnen i kläder. Men den nya lagen har många luckor och omfattar till exempel inte hormonstörande ämnen. EU-parlamentet har beslutat om ett förbud mot många så kallade CMR-ämnen i textilier, som kommer i kontakt med människors hud. CMR står för ämnen som är cancerframkallande, mutagena (skadliga för arvsmassan) och reproduktionstoxiska (kan störa fortplantningsförmågan). Förbudet gäller inte bara kläder och skor, utan även till exempel möbeltyger och bilklädsel. Många kemikalier tas upp direkt genom huden och genom att vi andas in textilfibrer som har...