Annons

koldioxid

För en gasmolekyl är jordens yta tusentals gånger större än den formella landarean på cirka 152 miljoner kvadratkilometer. Det kan vi ana om vi förstorar ett litet sandkorn.
I januari 2009 startade det första flygplanet tankat med algbränsle från Houstons internationella flygplats i USA.
Med hjälp av en höghastighetskamera har forskare i USA upptäckt att vitmossor skjuter i väg sina sporer i form av rökringar.
Partiklar som innehåller kol singlar ständigt ner mot sjöarnas botten. En del blir kvar i tusentals år. Resten bryts ner till klimatgaser, främst koldioxid.
I ett helt hov av månar och ringar som planeten Saturnus håller sig med är Enceladus en av de minsta medlemmarna.
Vatten och flera organiska molekyler har nyligen upptäckts i Orionnebulosan, där många nya stjärnor bildas. Orionnebulosan är känd som en av rymden mest produktiva kemiska fabriker.