Annons

människans ursprung

I jämförelse andra däggdjur har aporna en utdragen uppväxt, en lång ålderdom och ett lågt födelsetal. Forskarna har antagit att livsmönstret är en konsekvens av den stora hjärnan: att hjärnans utveckling och underhåll kräver så mycket energi att tillväxten och fortplantningen tvingas gå på sparlåga. Ett internationellt forskarteam har nu undersökt den dagliga energiförbrukningen hos 17 arter av apor samt hos människan. Studien visar att i jämförelse med andra däggdjur i samma storleksklass, så förbrukar aporna 50 procent färre kalorier per dag, trots den stora hjärnan. Det indikerar att den...
Den rådande uppfattningen är att den upprätta gången var själva förutsättningen för utvecklingen av redskapsanvändningen. När våra förfäder slutade att gå med stöd av händerna – så kallad knoggång – så kunde evolutionen förbättra händernas finmotorik så att redskapsanvändningen blev möjlig. Men japanska forskare ifrågasätter nu de vedertagna teorierna. Deras forskningsresultat indikerar att redskapsanvändandet och tvåbentheten utvecklades parallellt, utan att vara beroende av varandra. Forskarteamet anser att våra tidiga förfäder var fingerfärdiga redskapsanvändare som gick på alla fyra...
Även tidiga förmänniskor av Lucys typ, Australopithecus afarensis, använde stenverktyg.
Under ledning av den svenske genetikern Svante Pääbo har forskare jämfört arvsmassan från fem nutida människor (från Frankrike, Afrika, Kina och Papua Nya Guinea) med dna från neandertalare.
För två år sedan hittade ryska arkeologer ett ben från toppen av ett lillfinger i grottan Denisova i Altaibergen i ryska Sibirien.
Forskare har hittat kvarlevor från omkring 500 människor i Herxheim i sydvästra Tyskland.