Var våra tidiga verktyg bara stenskräp?

Publicerad
Kunde våra tidiga förfäder tillverka verktyg, eller krossade de bara stenar som kapucinaporna gör?
Bild: MICHAEL HASLAM/ PRIMATE ARCHAEOLOGY GROUP

När kapucinapor krossar stenar uppstår små vassa flisor – som är misstänkt lika de stenbitar som anses bevisa att våra tidiga förfäder kunde tillverka verktyg.

Att använda stenar som verktyg är ganska vanligt hos apor. Men kapucinapan Sapajus libidinosus i Brasilien är den enda kända arten som avsiktligt krossar stenar. Varför är det ingen som vet, men en teori är att stenarna innehåller viktiga mineraler som aporna kan slicka i sig.

Forskare från Brasilien och Storbritannien har studerat kapucinapornas stenkrossande och kunnat konstatera att det bildas små vassa stenflisor under processen. Aporna är inte intresserade av själva stenflisorna, men det är däremot forskarna. Stenflisorna liknar nämligen sådana som har hittats på fyndplatser kopplade till våra tidiga förfäder, exempelvis Homo habilis som dog ut för drygt en miljon år sedan.

Små vassa stenflisor anses vara det första tecknet på att våra förfäder tillverkade verktyg. Forskarna har antagit att de användes till att skrapa eller skära med.

Det faktum att liknande stenflisor bildas som en biprodukt av apornas stenkrossande innebär att bevisen för redskapstillverkningens utveckling hos vårt släkte Homo kanske måste omvärderas, menar forskarna som har publicerat sina rön i Nature.

Det kan ju vara så att våra förfäder – likt aporna – bara krossade stenar så att flisorna yrde.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor