Annons

matematik

Vad finns det för likhet mellan en springande människa, en hummer vars nervsystem påverkas av hormoner och ett smart sätt att reglera flödet i elnätet? Enligt den amerikanske matematikern John Guckenheimer handlar det om exempel på så kallade icke-linjära dynamiska system. Nyligen var han inbjuden till Uppsala universitet för att föreläsa om sin forskning och hur han studerar den här typen av fenomen med avancerad matematik och datorsimuleringar. 1 | Hur skulle du förklara för någon utan matematisk bakgrund vad ditt forskningsområde handlar om? – Det handlar om hur saker förändras med tiden,...
I praktiken är det förstås scenillusionistens äldsta trick vi ser på bioduken: avledande manövrer får oss att titta åt fel håll och missa vad som egentligen händer. Ingen märker att ekvationen på tavlan bara innehåller en okänd variabel – en vinkel – men att Katherine redovisar två koordinater som resultat. Det spelar ingen roll, alltihop är ju där för att skapa den speciella form av magi som Hollywood är allra bäst på. Filmen handlar om människorna, inte om matematiken och fysiken. Det är en väldigt spännande historia, väl värd att berättas, om de afroamerikanska kvinnor som under...
Forskare i USA lät seende och blinda ligga i en hjärnkamera och via högtalare höra matematiska ekvationer, till exempel 27-12=x. Hos båda grupperna aktiverade ekvationerna områden ovanför tinningloberna som är kända för att gå igång på matematik. Hos de blinda ökade dessutom aktiviteten i en del av hjärnbarken i nacken som i vanliga fall är extremt specialicerad på att hantera synintryck. Båda grupperna lyckades ungefär lika bra med de matematiska uppgifterna. Men deras hjärna angrep alltså utmaningarna på olika sätt. Resultaten visar att den mänskliga hjärnbarken är ytterst formbar tidigt i...
Om vi antar att stolens ben är hörnen i en kvadrat och att ”stå stabilt” är samma sak som att alla fyra benen nuddar golvet, då är svaret ja. Tänk så här, lite förenklat: Kalla benen i medurs riktning för A, B, C och D. På ett ställe på golvet försöker du ställa ner stolen. Anta att då bara tre av benen – A, B och C – nuddar golvet samtidigt. Du kan också vicka på stolen så att A, C, D nuddar golvet. Om du nu roterar stolen medurs runt kvadratens mittpunkt så kommer vid varje tillfälle minst tre av benen att kunna nudda golvet samtidigt. Efter ett kvarts varv så kommer i stället D, A, B att...
1 | Varför har du skrivit denna bok? – Jag har forskat i tjugo år nu – om myrors, fågelflockars och folkmassors beteenden ur ett matematiskt perspektiv. Detta är också tillämpbart på min största hobby: fotboll. Det handlar om hur spelare interagerar, men även om slump och oförutsägbarhet. Fotbollen blev ett bra sätt att försöka förklara matematik för en större publik. 2 | Vad kan fotbollen lära oss om matematiken? – Det mesta som sker är matematiskt. Man spelar i trianglar eller i andra mönster, man passar och skjuter enligt andra mönster – det gäller bara att förstå att det handlar om...
Knappt 21 år gammal försvarade Stefan Buijsman sin avhandling i filosofi i april i år: – Min upptäckt är att det inom filosofin saknas arbeten om hur människor förstår, lär sig och använder matematik. Och om vad matematisk kunskap är för något. Hittills har filosoferna bara ägnat sig åt matematikexperter, inte vanliga människor. Den forskning som finns inom till exempel didaktik är helt bortkopplad från filosofin. Det vill jag råda bot på. En urgammal filosofisk fråga handlar om ifall vi uppfinner matematiken, eller bara upptäcker den. Vad tror du? – Jag vet inte säkert, men jag gillar att...