Annons

matematik

Genom historien har många olika talsystem varit i bruk. De flesta av dessa framstår för en modern betraktare som både otympliga och olämpliga för avancerade beräkningar. Ändå kunde exempelvis babylonierna trots sin kilskrift beräkna närmevärden till kvadratroten ur två med många decimalers noggrannhet, och grekerna utvecklade grunden till den moderna axiomatiska matematiken trots sitt joniska talsystem. I modern tid har amerikanska byggnadsingenjörer varit relativt framgångsrika, trots att de inte alltid använder det metriska systemet. Man bör därför vara försiktig med att döma ut möjligheten...
I en artikel om hur normer förändras lyfter Pontus Strimling och hans kollegor bland annat fram den övergång som sker just nu, från normen att hosta i handen till att i stället hosta i armvecket. En sådan övergång kan drivas av att de som tycker att det är äckligt att hosta i handen uppvisar en kraftig reaktion mot dem som gör så – och som uppfattas som möjliga smittspridare. Det finns däremot inget engagemang åt andra hållet, för att hosta i handen. 1 | Vad är en norm? – En norm är en informell regel för hur man ska och inte ska bete sig. Om man bryter mot normen finns en stor sannolikhet...
Boken Lär dig räkna till oändligheten ingår i en serie som heter Små sätt att leva stort. Den är onekligen liten, blott 46 sidor lång, men den tar sig an ett av de största ämnen man kan tänka sig. I inledningen formulerar författaren vad det är han vill förmedla: ”Oändligheten är en utväg från livets eländiga ändlighet. För dem som lyckas förstå, är oändligheten en upplevelse av transcendens.” Denna lite pompösa formulering lovar ganska mycket, och det är inte säkert att det fungerar på varje läsare – men nog finns det något i det oändliga som kan ge den som tänker på det en känsla av svindel...
När jag går in på Youtube ser jag plötsligt bara dansvideor. Så här brukar det inte se ut! Jag inser att jag är utloggad från mitt eget Google-konto och därför får rekommendationer som baseras på en helt annan historik än när jag är inloggad. När jag sedan kikar över axeln på sonen som sitter vid sin dator, ser jag att nästan alla rekommendationer i högerkanten av skärmen i stället är klipp som handlar om datorspelet Minecraft. Vad vi upplever på internet är så väldigt olika, beroende på vad vi har gjort tidigare. Våra elektroniska fotspår används som utgångspunkt för algoritmer som avgör vad...
Detta är en gammal filosofisk fråga som går tillbaka till Platon. Han menade att matematiska objekt och idéer finns oberoende av oss. Men många invände att det är ett onödigt antagande och att det räcker med att objekten samt de konstruktioner man kan göra med dessa kan beskrivas på exakt sätt via regler. Euklidisk geometri är ett gammalt sådant så kallat axiomsystem, men helt precisa system byggda på matematisk logik tillkom först för ungefär hundra år sedan. De senare är så entydiga att även datorer kan kontrollera, eller ”förstå”, om ett bevis är riktigt. Vissa matematiska idéer är så...
Nyligen lyckades den amerikanske ingenjören Jonathan Pace, 51 år, hitta det hittills största kända primtalet – alltså ett tal som inte är jämnt delbart med något annat tal än ett eller sig självt. Talet är 23249 425 siffror långt, vilket är nästan en miljon fler siffror än det föregående rekordet. Jonathan Pace har i 14 år deltagit i ett projekt där privatpersoner världen över söker efter nya primtal. Med hjälp av sin dator tog det honom sex dagar att komma fram till att det nya rekordtalet är ett primtal. Detta kontrollerades sedan med oberoende beräkningar. Så här stora primtal har ingen...