Annons

matematik

Klicka för att ladda ner grafiken som pdf. Bild: Johan Jarnestad
I engelskan används ”to square the circle” i betydelsen att försöka göra det omöjliga. Ursprunget till uttrycket är ett av de berömda problemen från antikens geometri, nämligen hur man enbart med hjälp av passare och ograderad linjal kan rita en kvadrat med samma area som en given cirkelskiva. Det kallas för problemet med cirkelns kvadratur . Precis i slutet av Dante Alighieris Divina Commedia beklagar sig pilgrimen Dante över att likt geometern som kämpar för att lösa denna gåta om hur kvadraten passar ihop med cirkeln, klarar han själv inte att se hur avbilden, människan, relaterar till...
Jonas Jäder har studerat läroböcker i matematik på gymnasienivå och konstaterar i sin avhandling från Umeå universitet att uppgifterna som kräver problemlösning är få. – De kommer dessutom ofta i slutet av olika kapitel. Och det är inte säkert att alla elever kommer så långt i boken. Situationen ser liknande ut i de tolv länder han har studerat läromedel från, bland annat Sverige. Trots att det ställs höga krav på elevers problemlösningsförmåga i styrdokument och läroplaner, innehåller läroböckerna för få uppgifter som utvecklar förmågan, förklarar Jonas Jäder som har doktorerat vid Umeå...
Hur rykten fortplantar sig i sociala nätverk, hur en smittsam sjukdom sprids i befolkningen eller vad som avgör om släktnamn dör ut eller lever kvar. Det är några exempel på frågor som kan utforskas inom en gren av matematiken som kallas grafteori. Företag som Google och Amazon anställer matematiker som använder grafteori för att utveckla de algoritmer som används för sökningar och rekommendationer på nätet. Microsoft är ett annat företag som har anställt ledande grafteoriexperter, för att arbeta både med grundforskning och med tillämpningar. Fältet är också hett inom AI-forskningen. Löser...
Vad är det för poäng med att lära sig de där formlerna och räknetricken på mattelektionerna i gymnasiet? De flesta av oss gör aldrig några beräkningar med integraler eller sannolikheter i vardagslivet. Stefan Buijsman blev 2016 vid 20 års ålder Sveriges yngste doktor någonsin, när han disputerade på sin avhandling om matematikens filosofi. Nu berättar han i boken Siffrorna i våra liv om matematikens roll, nästan helt utan att använda siffror. Han argumenterar för att även den som inte själv behöver göra avancerade beräkningar har glädje av att ha lite koll på den matematik som har betydelse...
Jag har några påpekanden om matematikuppgiften på sidan 68 i F&F 8/2019. Inom matematiken löser man ALDRIG ”tal”, däremot ”uppgifter”. I min värld är svaret på uppgiften = 2. 56/4(3+4) = 56/4·7 = 56/28 = 2. Jag ser fram emot ert resonemang, som tycks leda till = 98. /Karl-Bertil Hake f.d. utbildare av matematiklärare på Malmö universitet samt författare av matematikläromedel för högstadiet. Svar: Tack för ditt brev. När jag komponerade den här uppgiften var det för att jag uttryckligen blev ombedd att skriva ett problem som ”är lätt att förstå men som blir svårt om man inte har koll på...