Annons

metaller

I år kommer det att tillverkas mer än 40 miljoner personbilar i världen. Tillsammans väger de 50 miljoner ton - hundra gånger mer än den sammanlagda vikten hos Sveriges befolkning.
Värdefulla metaller i gammal elektronik har gjort illegal återvinning lönsamt i många fattiga längder, trots risker för miljö och hälsa.
Merkurius ligger närmast solen av alla planeterna, och dess yta har en temperatur på över 400 grader Celsius.
Om du befinner dig på en riktigt mörk plats en klar vinternatt kan du se ett diffust ljusband som en molnstrimma över himlen.
Metallerna lossnar från katalytiska avgasrenare och följer med ut i luften i form av små partiklar. Forskarna har tidigare hittat ungefär samma halter av metallerna i Göteborgs stadsluft.