Annons

oceanografi

Det har länge varit känt att det grund i Nordsjön som kallas Doggers bankar en gång legat ovan vattenytan och bebotts av människor.
Att vi inte fryser ihjäl på våra breddgrader kan vi tacka den nordatlantiska strömmen för, Golfströmmens förlängda arm.
Ganska snart därefter hade praktiskt taget alla hörn på jorden fått besök av västerländska resenärer.
Bergröntgen. Med tryckluftssändare sänder man ner ljudvågor i berget.
Världshaven dämpar växthuseffekten genom att ta upp en del av koldioxiden som vi människor släpper ut genom avgasrör och skorstenar.