Världens äldsta flaskpost

En flaskpost från 1886 har upptäckts. Meddelandet, som fortfarande går att läsa, har kopplingar till dagens avancerade havsforskning.

Publicerad

Image: Istockphoto

Den 21 januari 2018 gjorde australiensarna Kym Illman och Tonya Allan ett ovanligt strandfynd 18 mil norr om Perth. I en flaska låg en hoprullad lapp, lite skavd i kanten men annars välbevarad, daterad 12 juni 1886. Detta gör meddelandet till världens äldsta kända flaskpost, upphittad över 131 år efter att den kastades i havet.

Meddelandet var inget nödrop från en skeppsbruten, utan ett förtryckt formulär med en uppmaning att skicka in uppgifter om var flaskan hittats till havsobservatoriet i Hamburg. Meddelanden i flaskor var ett sätt att utforska havsströmmarna.

– Det var framsynt – man gör på ungefär samma sätt än i dag, säger oceanografen Jörgen Öberg på SMHI.

Dagens ”flaskor” är meterlånga bojar med satellitkommunikation och en funktion för att ändra densiteten, så att den kan ställas in på att flyta på ett visst vattendjup. Där driver den med strömmarna under ett förprogrammerat antal dagar innan den stiger upp till ytan och sänder i väg sina mätresultat via satellit.

– På det viset kan vi mäta inte bara strömmar vid vattenytan, som med flaskorna på 1800-talet, utan även havsströmmar på olika djup, säger Jörgen Öberg.

Det går också att kartlägga havsströmmar direkt från satelliter. Från omloppsbanan görs mätningar av hur temperatur, salthalt och vattenytans höjd varierar på olika platser, och utifrån det kan havsforskarna räkna fram hur vattnet strömmar.

De tyska flaskpostförsöken pågick från 1864 till 1933. Totalt släpptes flera tusen flaskor från skepp på olika platser. De flesta flaskorna resulterade inte i något svar, men de som rapporterades in gav värdefull information

– De relativt få flaskor som återfanns i Indiska oceanen gav ändå en bra bild av de storskaliga ytvattenströmmarna. Det är också lite intressant att den nyligen funna flaskan representerar en helt egen linje, säger Jörgen Öberg.

Forskarna har i dag en mycket bra bild av det storskaliga mönstret för hur vattnet rör sig i haven. Däremot finns det fortfarande detaljer att utforska. Arvet efter flaskpostforskningen lever vidare.

Fotnot: Vill du veta mer om flaskpostfyndet kan du läsa rapporten från avdelningen för marinarkeologi på det australiensiska museet som tog hand om flaskan. Länken går till en PDF-fil.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor