Annons

odling

Den 80-årige mikrobiologen och Crafoordpristagaren Carl Woese har lagt fram en intressant teori om livets utveckling som skiljer sig från de klassiska teorierna om evolutionen.
I åratal har bönder runt om i världen planterat majs, soja och andra grödor som är genförändrade för att stå emot skadeinsekter.
Forskare har hittat en gen hos vetets vilda släktingar som bidrar till att flytta proteiner, järn och zink från växtens gröna delar till de mogna kornen.
Riksdagen har anslagit medel till Sveriges lantbruksuniversitet för forskning om ekologisk odling. Dessa medel verkar försvinna till andra ändamål.