Annons

odling

Företaget Plant Genetic Systems följde alla regler för att hindra spridning av genmodifierade organismer (GMO) både under och efter sitt fältförsök i skånska Lönnstorp.
Den 80-årige mikrobiologen och Crafoordpristagaren Carl Woese har lagt fram en intressant teori om livets utveckling som skiljer sig från de klassiska teorierna om evolutionen.
I åratal har bönder runt om i världen planterat majs, soja och andra grödor som är genförändrade för att stå emot skadeinsekter.
Mutationerna är av olika typ och har sannolikt inträffat vid skilda tillfällen.
Forskare har hittat en gen hos vetets vilda släktingar som bidrar till att flytta proteiner, järn och zink från växtens gröna delar till de mogna kornen.