Annons

odling

Mutationerna är av olika typ och har sannolikt inträffat vid skilda tillfällen.
Forskare har hittat en gen hos vetets vilda släktingar som bidrar till att flytta proteiner, järn och zink från växtens gröna delar till de mogna kornen.
Riksdagen har anslagit medel till Sveriges lantbruksuniversitet för forskning om ekologisk odling. Dessa medel verkar försvinna till andra ändamål.
Det ekologiska lantbruket är särskilt viktigt för ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv, ingen övergödning samt giftfri miljö.