Annons

paleozoologi

Att skandinaver – i likhet med vissa andra nordeuropeiska populationer, som holländare – är så långa är ett sent fenomen som uppträder först under 1800-talets andra hälft. Går man längre tillbaka, till början av 1700-talet, var skandinaver inte alls långa jämfört med andra europeiska populationer. Därmed kan vi sluta oss till att orsaken inte är det naturliga urvalet, det vill säga att långa individer skulle ha gynnats och spridit sina gener vidare. Sådana processer verkar över mycket längre tidsrymder. Förklaringen till skandinavernas längd är i stället en förbättring av levnadsförhållanden...
Det äldsta kända fossilet från människosläktet har hittats vid en utgrävning i Ledi-Geraru, i nordöstra Etiopien. Det är en bit av underkäken från någon som levde för cirka 2,8 miljoner år sedan. Käken innehåller en hörntand och alla fem kindtänder och är ungefär 400 000 år äldre än tidigare fossil från släktet Homo , som vi människor tillhör. – Det här är en av de största upptäckterna inom paleoantropologin under de senaste 10–15 åren, säger Lars Werdelin, professor i paleozoologi vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.