Annons

samhällsvetenskap

En ”idiot” var enligt de gamla grekerna en ”egen” eller privat person – en ensam särling. Och under stora delar av historien var förvisning eller isolering bland de värsta straff man kunde få. Ensamhet betydde utsatthet. I äktenskapet, familjen, släkten, gruppen, klanen fanns tryggheten. Dessa gemenskaper levde och bodde man i och med – något annat var otänkbart – fram till långt in på 1900-talet. – Ökningen av ensamboendet är en av de största samhällsförändringarna i modern tid, säger Eric Klinenberg. Han är professor i sociologi vid New York university och författare till bland annat boken...
Det finns många åsikter om invandringens effekter på de svenska skolresultaten. Men vi behöver varken främlingsfientliga överdrifter eller välvilliga skönmålningar – det råder nämligen ingen brist på fakta i frågan. Det finns betydande skillnader vad gäller skolresultat mellan invandrade och svenskfödda. Det framgår tydligt av SCB:s rapport Integration – en beskrivning av läget i Sverige från december 2013. Om man ser till meritvärdet, som sammanfattar slutbetygen från grundskolan, så har utlandsfödda, som kommit till Sverige från så gott som hela världen, lägre meritvärde än svenskfödda...
Året var 1969. Framtidsforskning var på modet. Idén om att använda Forskning & Framstegs läsare som expertpanel om framtiden dök upp som ett privat initiativ, och redaktionen nappade: ”Forskning & Framstegs läsekrets torde utgöra en unik kunskapskälla” för ett sådant experiment, konstaterades i en osignerad ledare i F&F 1/1970, där läsekretsen inbjöds att delta genom att sända in en intresseanmälan. Våren 1970 skickades enkäter ut och våren 1971 sammanställdes resultaten. Omkring 10 000 arbetstimmar beräknas ha gått åt (mest tid lade expertpanelen ner). Arbetet presenterades som...
Eleverna i den svenska skolan har allt sämre kunskaper. De tendenser vi skolforskare sett i flera år fick sitt mediala genombrott när den senaste Pisa-studien offentliggjordes i början av december 2013 – med bottenbetyg för Sverige. Vilka elever det är som drabbats värst skiljer sig åt mellan olika ämnen. I matematik har främst de toppresterande försämrats, medan det i läsförståelse är de svagpresterande elevernas resultat som fallit. Samtidigt har betygen i de svenska skolorna blivit högre och högre, och svenska barn trivs enligt de undersökningar som gjorts bättre än någonsin i skolan...
En stor och växande majoritet, över 70 procent, har positiva erfarenheter av invandrare. Men en liten och växande grupp, nästan 6 procent, har extremt negativa erfarenheter. Allt färre är likgiltiga inför frågan. Så kan man sammanfatta årets Mångfaldsbarometer , där man mäter attityderna till etnisk mångfald. Annars är resultaten tämligen lika de vi rapporterat om tidigare år . Kvinnor är mer positiva än män, högutbildade mer positiva än lågutbildade, storstadsbor mer positiva än landsbygdsbor och yngre mer positiva än äldre. En stor majoritet, över 80 procent, menar dock att invandrare bör...
Gruppvåldtäkter skapar ofta stora rubriker, och när hovrätten nyligen frikände sex misstänkta gärningsmän i det så kallade Tenstafallet ledde det till omfattande protester och upprop på nätet. I detta fall hade sex unga män i tur och ordning sex med en 15-årig flicka som var instängd i ett rum. Gruppvåldtäkter är mycket ovanliga. Men exakt hur siffrorna ser ut vet vi inte, varken när det gäller dagens situation eller de senaste årens. År 2008 publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten Våldtäkt mot personer 15 år och äldre , som avsåg 1995–2006. Enligt den har anmälningarna av ”...