Annons

samhällsvetenskap

Medierna exponerar oss dagligen för världens krig, terror och lidande. Med den senaste tidens flyktingvåg har berättelserna om krigets fasor klivit ännu närmare vardagen. Det har väckt avsky för de grymheter som begås och empati med de drabbade. Samtidigt har det också blivit uppenbart att empatin inte är obegränsad, inte blind för vem den riktas mot eller immun mot egna motiv. Vi har alla en intuitiv uppfattning om vad empati är: ungefär att förstå och dela en annan individs emotionella upplevelser utan att själv direkt uppleva samma sak – en form av ”vikarierande” upplevelse. Samtidigt är...
JUBILEUMSPODDEN #6: Olof Palme kallade Sverige en ”riktig studiecirkelsdemokrati”. Studiecirkeln är en svensk uppfinning och i år fyller ABF Stockholm 100 år. Johan Kärnfelt, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet samtalar med Cecilia Christner Riad, chefredaktör för Forskning & Framstegs systertidning Modern Filosofi.
”Landet är fullt av välstånd, butikerna fulla av varor, alla har vad de behöver och mer än så. Ändå är cykloperna inte lyckliga.” Så skrev Karl Ove Knausgård om svenskarna i Dagens Nyheter den 19 maj i år. Men han har fel. Människorna i Sverige är lyckliga, bland de lyckligaste i världen. Enligt den senaste mätningen ligger Sverige på plats 8 i världen. Och lyckan verkar av allt att döma öka. – På lång sikt har mänskligheten blivit lyckligare; det är jag övertygad om, säger John Helliwell. Vi lever ett längre och friskare liv i mindre korrumperade samhällen. Men våra förväntningar förändras...
Storbritannien är bästa hbtq-landet enligt en lista byggd på faktorer som har stor betydelse för livssituationen som hbtq-person. Listan är sammanställd av organisationen IGLA (International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association), utifrån läget under år 2014 i respektive land. Ju fler villkor som uppfylls, till exempel möjligheten att ingå samkönade äktenskap, desto högre poäng.
En ”idiot” var enligt de gamla grekerna en ”egen” eller privat person – en ensam särling. Och under stora delar av historien var förvisning eller isolering bland de värsta straff man kunde få. Ensamhet betydde utsatthet. I äktenskapet, familjen, släkten, gruppen, klanen fanns tryggheten. Dessa gemenskaper levde och bodde man i och med – något annat var otänkbart – fram till långt in på 1900-talet. – Ökningen av ensamboendet är en av de största samhällsförändringarna i modern tid, säger Eric Klinenberg. Han är professor i sociologi vid New York university och författare till bland annat boken...
Det finns många åsikter om invandringens effekter på de svenska skolresultaten. Men vi behöver varken främlingsfientliga överdrifter eller välvilliga skönmålningar – det råder nämligen ingen brist på fakta i frågan. Det finns betydande skillnader vad gäller skolresultat mellan invandrade och svenskfödda. Det framgår tydligt av SCB:s rapport Integration – en beskrivning av läget i Sverige från december 2013. Om man ser till meritvärdet, som sammanfattar slutbetygen från grundskolan, så har utlandsfödda, som kommit till Sverige från så gott som hela världen, lägre meritvärde än svenskfödda...