Annons

skolan

Att regelbundet spela online-spel på nätet kan vara utvecklade och till och med förbättra skolresultaten hos tonåringar. Men mellan dagligt surfande på sociala medier och ökad skolprestation finns däremot inget samband. Åtminstone inte i Australien. Där har forskare vid RMIT university i Melborne i en ny studie undersökt resultaten i PISA-mätningen, som testat över 12 000 australiska 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Man har också samlat in data över studenternas online-aktiviteter. De vanespelande tonåringarna hade högre PISA-resultat i såväl matte som...
Barn med adhd måste få utlopp för sin energi för att kunna lära sig saker. Det visar en studie vid University of Central Florida som omfattar 52 barn i åldrarna åtta till tolv, varav 29 stycken med en adhd-diagnos. Barnen skulle memorera en följd av siffror och bokstäver, för att sedan gruppera siffrorna och bokstäverna i rätt ordning. Uppgiften var framtagen för att studera arbetsminnet, den hjärnfunktion som används vid inlärning. Ju mer barnen med adhd-diagnos rörde på sig under testet desto bättre presterade de. Barnen som inte hade en diagnos men som också rörde på sig under...
En internationell studie, ledd från Karolinska institutet i Stockholm, visar att självmordstalen bland skolelever kan minskas med 50 procent genom det så kallade Awareness -programmet. Det är 11110 stycken 15-åringar i 168 skolor i olika EU-länder, som genomgått antingen en metod där elever och skolpersonal får lära sig att känna igen suicidalt beteende och motivera eleven att söka hjälp, en screening som utförs av psykiatrer, psykologer och kuratorer i skolan, eller Awareness -programmet, som är en ny metod utvecklad av Karolinska institutet i samarbete med Columbia university i USA. I...
Forskarna har studerat en grupp högpresterande studenter som tagit examen vid universitetet under åren 1990–95. Studenternas huvudämnen var det som på engelska förkortas STEM och innefattar vetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik. De som i vuxen ålder ägde egna företag, hade publicerat vetenskapliga artiklar eller tagit olika typer av patent, hade i unga år ägnat upp till åtta gånger mer tid åt konstnärliga aktiviteter än genomsnittet. 93 procent av de högpresterande studenterna hade någon gång under sin uppväxt fått musikalisk träning, medan bara 34 procent av andra vuxna...
Forskare vid University of California har kartlagt 2 700 amerikanska studenters sömnvanor och konstaterat att nattugglorna i slutet av skoltiden hade lägre betyg och var mer känslomässigt sårbara än klasskamraterna som gått och lagt sig tidigare. Studien är genomförd på Berkeley’s Golden Bear Sleep and Mood Research Clinic, där man också jobbar med att rätta till dygnsrytmen hos ungdomar med sömnproblem. Då begränsar man bland annat användandet av tekniska apparater före läggdags. Starkt ljus från laptops, smarta telefoner och annan elektronisk utrustning har visat sig hämma produktionen av...
Plastpåsen innehåller något som liknar en pytteliten flaskborste med långt blått skaft. Enligt bruksanvisningen ska man gnugga den mot kindens insida i 15 till 20 sekunder. Det kittlas lite.