Annons

u-länder

På 1950- och 60-talen blev de flesta europeiska kolonier i Afrika och Asien självständiga.
En ny global genbanksfond har därför upprättats, och det första och hittills enda bidraget från ett EU-land, 50 miljoner kronor, har just beviljats av den svenska biståndsmyndigheten Sida.
I ett internationellt forskningsprojekt under ledning av pedagogikprofessorn Svein Sjøberg vid Oslo universitet har forskare ställt 250 frågor till ungdomar om hur de ser på teknik och vetenskap.
I Kina har man under 1 500 år använt extrakt från sommarmalört (Artemisia annua) mot feber. Ur samma växt har man på senare tid även kunnat framställa mycket effektiva malariamedel.
Världens rika länder har för vana att ge u-länder råd om hur de ska främja sin ekonomiska utveckling: genom att bekämpa korruption, liberalisera finansmarknaderna, skära i budgetunderskotten, inves
Men enligt en ny studie är barnarbete ett synnerligen olönsamt sätt att använda mänskliga resurser.